Skip til primært indhold

Billund, Fredericia, Kolding og Vejle kommuner henvisning af voksne 18-69 år

Læger, sygehusafdelinger og kommunale fagpersoner kan henvise til udredning og behandling afhængig af patientens alder og behov.

Henvisning via fagpersoner

Følgende fagpersoner og offentlige institutioner kan henvise til psykiatrisk behandling:

  • Praktiserende læger
  • Vagtlæger
  • Praktiserende speciallæger
  • Kommunale misbrugscentre
  • Sygehusafdelinger

Socialpsykiatriske tilbud

De socialpsykiatriske tilbud kan henvise til regional vurdering af behandlingsbehov i psykiatriske akutmodtagelser og lignende funktioner.

Retspsykiatriske patienter

Hvis patienten har en dom, hvor overlægen og Kriminalforsorgen i forening kan bestemme indlæggelse, kan den kun finde sted, hvis Kriminalforsorgen (som ikke har formel vagt) kan træffes. Hvis ikke, kan man kun indlægge med magt i henhold til Psykiatriloven (via vagtlægen eller politiet) – eller vente til næste dag, hvor de relevante kan træffes.

Informationer i en henvisning til udredning og/eller behandling

Informationer om til hvem eller hvad patienten henvises til.

  • Navn
  • CPR nummer
  • Adresse
  • Tlf.nr.

Oplysninger om:

  • Værge
  • Behov for tolk og
  • Befordring

Henvisningsdiagnose, angiv om der er tale om:

  • obs-diagnose eller om patienten er udredt
  • Bi-diagnoser herunder somatiske diagnoser samt diagnoser ved misbrug
  • Kort aktuel anamnese med objektive fund:
    • Psykopatologisk beskrivelse, herunder beskrivelse
      af aktuelle psykiatriske symptomer
    • Hvorfor ønskes patienten henvist?
  • Undersøgelsesresultater med relevans for aktuelle problemstilling
  • Tidligere psykiatrisk behandling
  • Medicin: Relevant psykiatrisk medicinanamnese. FMK skal være opdateret
  • Misbrug: Oplys om der er misbrug eller ej
  • Kendt allergi
  • Relevante sociale forhold, f.eks. information om mindreårige børn og arbejdsforhold.
  • Navn
  • Stilling
  • Adresse
  • Tlf. nr. - gerne direkte nummer

Blodprøver og EKG

Der bør foreligge blodprøvesvar iflg. nedenstående liste samt EKG i forbindelse med henvisning til psykiatrisk behandling. Det er nødvendigt for patientens medicinske behandling i forbindelse med det første ambulante besøg i psykiatrien. Formålet er, at patienten hurtigst muligt kan komme i gang med den relevante behandling.

I WebReq (anvendes til at registrere en laboratorierekvisition) er det muligt at vælge ”psykiatripakken”, så nedenstående anbefalede blodprøver automatisk er valgt.

Blodprøver:

  • Leukocytter
  • Neutrofilocytter
  • Monocytter
  • Basofilocytter
  • Lymfocytter
  • Eosionofilocytter
  • CRP
  • Hæmoglobin
  • Erytrocytvolumen (MCV)
  • Trombocytter
  • Kreatinin
  • Natrium
  • Kalium
  • ALAT
  • Basisk fosfatase
  • Bilirubiner
  • Albumin
  • Thyreoideaudredning
  • Glukose
  • Kolesterol (HDL + LDL)
  • Triglycerid
  • Koagulationsfaktor (II+VII+X)
  • Gamma-glutamyltransferase.
APPFWU01V