Skip til primært indhold

Døgnbemandet psykiatrisk udrykningstjeneste - professionel rådgivning til fagpersoner

Psykiatrisygehuset tilbyder professionel rådgivning og psykiatrifaglig bistand til fagpersoner i forbindelse med tilspidsede situationer og mulige tvangsindlæggelser af voksne 18+.

Akut Psykiatrisk Udrykningstjeneste (APU)

APU yder psykiatrifaglig råd og vejledning af erfarne psykiatriske sygeplejersker til samarbejdspartnere som arbejder med psykisk syge borgere.

APU kan kontaktes, når det vurderes, at en situation er på vej til at løbe af sporet. I samråd med den psykiatriske sygeplejerske kan det arrangeres, at APU rykker ud for at hjælpe til med at deeskalere situationen med henblik på at forebygge tvangsindlæggelse og medvirke til, at borgerens behov for indlæggelse sker frivilligt.

APU kan kontaktes af:

  • Praktiserende læger
  • Vagtlæger
  • Politi
  • Bosteder med konkret samarbejdsaftale.

Vurderingen af behovet koordineres i samråd.

Kontakt

Akut Psykiatrisk Udrykningstjeneste (APU)


99 44 50 55

Mere information:
Døgnbemandet

Fælles Udrykningsteam på Fyn (FUT)

På Fyn er Psykiatrisk Afdeling Odense og Fyns politi gået sammen omkring FUT, som er et fælles udrykningsteam bestående af 2 betjente og 1 psykiatrisk sygeplejerske. Teamet håndterer henvendelser til politiets vagtcentral vedrørende psykisk syge eller ustabile borgere.

Kontakt

Fælles Udrykningsteam på FynMere information:
FUT kontaktes via politiets vagtcentral.

FUT patruljerer alle hverdage fra kl. 12–20 på Fyn. Henvendelserne til APU vedr. borgere på Fyn vil således i ovenstående tidsrum viderehenvises til politiets vagtcentral med henblik på håndtering i FUT med mindre andet er aftalt.

APPFWU02V