Skip til primært indhold

Sygeplejefaglig referenceramme - en ramme for psykiatrisk sygepleje

Et fælles udgangspunkt og et fælles sprog for plejepersonalet er med til at styrke sygeplejen i psykiatrien. Den sygeplejefaglige referenceramme bidrager til at understøtte og udvikle et fælles professionelt fundament for sygeplejersker og social- og sundhedsassistenter.

Formålet er et fælles sprog for den psykiatriske sygepleje

Den sygeplejefaglige referenceramme skal sikre, at: 

  • alle patienter i psykiatrien oplever en professionel og omsorgsfuld sygepleje med afsæt i den enkelte patient
  • fagprofessionelle får et fælles sprog - både på skrift og i tale - for den sygepleje, der udøves hver dag i sygehuset
  • det tværprofessionelle samarbejde styrkes, således at alle får afklaret og videreformidlet patientens behov for pleje og behandling.

Bygger bro mellem teori og praksis

Referencerammen kan hjælpe undervisere med at udfolde den psykiatriske sygepleje for de kommende fagprofessionelle. Psykiatrisygehuset har årligt omkring 1.000 uddannelsestagende. For denne gruppe er det afgørende, at vi kan omsætte læringen og forbinde teori og praksis. Et fælles fundament og sprog for psykiatrisk sygepleje understøtter dette og er med til skabe klare forventninger til det arbejde de studerende kan forvente ved vores afdelinger.

Modellen for den sygeplejefaglige referenceramme

Referencerammen

Sygeplejen er en del af et tværprofessionelt samarbejde, og referencerammen er relevant for flere faggrupper i psykiatrisygehuset. Rammen er med til at styrke løsningen af kerneopgaven og derved sikre den bedst mulige behandling til vores patienter.

Referencerammen er udviklet til følgende fagpersoner, der udgør stort set halvdelen af sygehusets medarbejdere:

  • social- og sundhedsassistenter
  • sygeplejersker og
  • specialsygeplejersker i psykiatrien.

Læs om den sygeplejefaglige referenceramme (åbner som PDF)

Video om den sygeplejefaglige referenceramme

APPFWU01V