Skip til primært indhold

Faaborg-Midtfyn, Langeland, Nyborg, Svendborg og Ærø kommuner henvisning af voksne 70+ (geronto)

Forskellige fagpersoner, som f.eks. læger, sygehusafdelinger og kommunale fagpersoner kan henvise til behandling alt afhængig af patientens alder og behov.

Henvisning via fagpersoner

Følgende fagpersoner og offentlige institutioner kan henvise til psykiatrisk behandling:

 • Praktiserende læger
 • Vagtlæger
 • Praktiserende speciallæger
 • Kommunale misbrugscentre
 • Sygehusafdelinger

Socialpsykiatriske tilbud

De socialpsykiatriske tilbud kan henvise til regional vurdering af behandlingsbehov i psykiatriske akutmodtagelser og lignende funktioner.

Retspsykiatriske patienter

Hvis patienten har en dom, hvor overlægen og Kriminalforsorgen i forening kan bestemme indlæggelse, kan den kun finde sted, hvis Kriminalforsorgen (som ikke har formel vagt) kan træffes. Hvis ikke, kan man kun indlægge med magt i henhold til Psykiatriloven (via vagtlægen eller politiet) – eller vente til næste dag, hvor de relevante kan træffes.

Informationer i en henvisning til udredning og/eller behandling

Informationer om til hvem eller hvad patienten henvises til.

 • Navn
 • CPR nummer
 • Adresse
 • Tlf.nr.

Oplysninger om:

 • Værge
 • Behov for tolk og
 • Befordring

Henvisningsdiagnose, angiv om der er tale om:

 • obs-diagnose eller om patienten er udredt
 • Bi-diagnoser herunder somatiske diagnoser samt diagnoser ved misbrug
 • Kort aktuel anamnese med objektive fund:
  • Psykopatologisk beskrivelse, herunder beskrivelse
   af aktuelle psykiatriske symptomer
  • Hvorfor ønskes patienten henvist?
 • Undersøgelsesresultater med relevans for aktuelle problemstilling
 • Tidligere psykiatrisk behandling
 • Medicin: Relevant psykiatrisk medicinanamnese. FMK skal være opdateret
 • Misbrug: Oplys om der er misbrug eller ej
 • Kendt allergi
 • Relevante sociale forhold, f.eks. information om mindreårige børn og arbejdsforhold.
 • Navn
 • Stilling
 • Adresse
 • Tlf. nr. - gerne direkte nummer

Blodprøver og EKG

Der bør foreligge blodprøvesvar iflg. nedenstående liste samt EKG i forbindelse med henvisning til psykiatrisk behandling. Det er nødvendigt for patientens medicinske behandling i forbindelse med det første ambulante besøg i psykiatrien. Formålet er, at patienten hurtigst muligt kan komme i gang med den relevante behandling.

I WebReq (anvendes til at registrere en laboratorierekvisition) er det muligt at vælge ”psykiatripakken”, så nedenstående anbefalede blodprøver automatisk er valgt.

Blodprøver:

 • Leukocytter
 • Neutrofilocytter
 • Monocytter
 • Basofilocytter
 • Lymfocytter
 • Eosionofilocytter
 • CRP
 • Hæmoglobin
 • Erytrocytvolumen (MCV)
 • Trombocytter
 • Kreatinin
 • Natrium
 • Kalium
 • ALAT
 • Basisk fosfatase
 • Bilirubiner
 • Albumin
 • Thyreoideaudredning
 • Glukose
 • Kolesterol (HDL + LDL)
 • Triglycerid
 • Koagulationsfaktor (II+VII+X)
 • Gamma-glutamyltransferase.
APPFWU02V