Skip til primært indhold

Antikolinerge lægemidler

Såvel psykofarmaka som medicin til somatisk sygdom kan give antikolinerge bivirkninger. Eksempler er obstipation, mundtørhed og konfusion.

Såvel psykofarmaka som medicin til somatisk sygdom kan give antikolinerge bivirkninger. De perifere bivirkninger omfatter bl.a. obstipation og mundtørhed, urinretention, uskarpt syn samt hjertearytmi/ sinustakykardi. De centrale bivirkninger er konfusion, koncentration- og hukommelsesbesvær og kan forveksles med kognitive symptomer ved psykisk sygdom.

Case om antikolinerg belastning

Patient: Patient med skizofreni. Patienten behandles med olanzapin 20 mg. Patienten er ordineret biperiden (Akineton) mod ekstrapyramidale bivirkninger. Patientens søvnproblemer behandles med promethazin (Phenergan). Patienten har metabolisk syndrom. Kriterierne er opfyldt grundet et højt BMI (>30) behandling med antihypertensiva samt metformin. Fra egen læge er der desuden ordineret metoclopramid (Emperal) mod kvalme.

Problemstilling: Patienten klager over obstipation, samt udtalt somnolens i løbet af dagen.

Løsningsforslag: Samlet har denne patient en antikolinerg belastning på 10 (olanzapin 3, biperiden 3, promethazin 3, metoclopramid 1). Mange bevægeforstyrrelser er især udpræget i starten af behandlingen og ved dosisøgning. Ved langsomt at nedtrappe biperiden kan det vurderes om der fortsat er en klinisk effekt af behandlingen. Ses der ingen forskel i patientens EPS-bivirkninger kan biperiden seponeres. Rationalet i behandlingen med promethazin kan ligeledes overvejes, da præparatet bl.a. har flere alvorlige bivirkninger samt interaktioner med psykofarmaka. Patienten behandles i forvejen med olanzapin som virker sederende og en dosisomlægning til aften kan evt. afhjælpe patientens søvnproblemer. Fra praktiserende læges side kan det desuden overvejes om indikationen for metoclopramid fortsat er relevant.

Antikolinerg belastning

Såvel psykofarmaka som medicin til somatisk sygdom kan give antikolinerge bivirkninger. De perifere bivirkninger omfatter bl.a. obstipation og mundtørhed, urinretention, uskarpt syn samt hjertearytmi/ sinustakykardi. De centrale bivirkninger er konfusion, koncentration- og hukommelsesbesvær og kan forveksles med kognitive symptomer ved psykisk sygdom.
The Anticholinergic Burden List (ACB-listen) har opstillet præparater efter hvor stor grad de giver antikolinerg belastning. En score på 3 eller derover betragtes som værende klinisk relevant. Somatisk medicin gemmer i nogle tilfælde også på en forholdsvis høj antikolinerg belastning.

Præparaterne orphenadrin (Lysantin) og biperidin (Akineton) tillægges ofte behandlingen hvor patienter i større eller mindre grad oplever ekstrapyramidale bivirkninger. Både orphenadrin og biperiden bidrager i høj grad (begge med en score på 3) med antikolinerge symptomer til det samlede sygdomsbillede.

Mere om antikolinerge lægemidler

Bemærk at den originale artikel er udgivet af Psykiatriens Medicinrådgivning i oktober 2016. Siden har Sundhedsstyrelsen udarbejdet en ny liste over lægemidler, der kan give antikolinerge bivirkninger. 

Liste over antikolinergt virkende præparater på Sundhedsstyrelsens hjemmeside.

APPFWU01V