Skip til primært indhold

Socialrådgiver i psykiatrien

Socialrådgiverne er med til at bygge bro mellem sundhedsvæsenet og kommunernes mangeartede forvaltninger, jobcenter, bo- og aktivitetstilbud, ordinært arbejdsmarked og uddannelsessystem samt andre støtteforanstaltninger. Socialrådgiverne bidrager med det socialfaglige helhedssyn som en del af udredning og behandling af patienterne. Patienter og pårørende får råd og vejledning samt støtte under ambulant forløb, indlæggelse og efter udskrivning.

"I vores arbejde som socialrådgiver i psykiatrien tager vi udgangspunkt i vores helhedssyn,
og er med til at sikre at vores patienter får rettidig råd og vejledning ift. deres psykosociale problemstillinger samt oplever sammenhæng i indsatsen på tværs af siloer".

                                                          Socialrådgiver i psykiatrien

Socialrådgivernes arbejde i psykiatrien

Socialrådgiverne agerer i forhold til et meget uhomogent arbejdsfelt af kerneopgaver. Dette skyldes at socialrådgiverne arbejder med forskelligartede sociale problemstillinger i de forskellige afdelinger i regionen med bestemte målgrupper af patienter, som adskiller sig fra hinanden. Ligeledes varierer det fra afdeling til afdeling hvilke konkrete funktioner og jobbeskrivelser den enkelte socialrådgiver har. Socialrådgiverne er ansat inden for børn- og ungeområdet, et bredt spektrum inden for voksenområdet samt projektstillinger, psyk.info og behandlerfunktion.

Kerneopgaver som socialrådgiver i psykiatrien

Det kan være svært at angive præcise kerneopgaver, herunder også kerneydelser som danner grundlaget for alt socialrådgiverarbejdet. Socialrådgiverens kerneopgave retter sig mod at understøtte patientens og de pårørendes ønsker og behov, forebygge indlæggelser, arbejde på tværs af sektorer samt fremme sundhed og trivsel. Socialrådgiveren har et socialfagligt helhedssyn og indgår i det tværfaglige behandlingsteam med denne funktion. Ligeledes rækker denne kompetence ud over den primære behandling og går på tværs af sektorer og funktioner. Socialrådgiveren planlægger og udfører i tæt samarbejde med teamet, selvstændig udredning af patienternes sociale forhold som en del af den samlede behandling.   

Socialrådgivere ansat i psykiatrien i Region Syddanmark har som tidligere nævnt mangeartede opgaver; patient- og pårørendearbejde, juridisk bistand, rådgivning og konsultativt arbejde, tværsektorielt samarbejde, undervisning og psykoeducation, behandlerfunktion, projektarbejde mm. Er blot nogle af de spændende opgaver der er for socialrådgivere ansat i psykiatrien.

Uddannelse som socialrådgiver i psykiatrien

Psykiatrien i Region Syddanmark har samarbejde med UCL og UCSYD ift. socialrådgiverstuderende. Det er muligt at komme i praktik på alle afdelinger både døgn- og ambulant behandling. Her kommer du til at arbejde sammen med forskellige faggrupper i et inspirerende læringsmiljø, som giver store muligheder for både faglig og personlig udvikling.

Karrieremuligheder som socialrådgiver i psykiatrien

Der er mange veje at gå som socialrådgiver i Region Syddanmark, og hvis du er blevet nysgerrig på om en ansættelse i psykiatrien kunne være noget for dig, så kontakt en af de mange fagkoordinatorer.

Efteruddannelse som socialrådgiver i psykiatrien

Det er muligt at blive tilbudt efteruddannelse i psykiatrien. Dette sker efter drøftelse med din nærmeste leder ud fra dine arbejdsopgaver. Eksempler på efteruddannelse kunne være kognitiv grunduddannelse/overbygning, forskellige diplomuddannelser, kandidat og master.

Job med større ansvar som socialrådgiver i psykiatrien

Har du lyst til mere, kan du altid søge om at avancere i psykiatrien. Det kan bl.a. være praktikvejleder, forløbskoordinator, underviser, fagkoordinator, projektmedarbejder, projektleder, funktionsleder eller andre specifikke områder med øget ansvar.

 

APPFWU01V