Skip til primært indhold

Fysioterapeut og ergoterapeut i psykiatrien

Psykisk sygdom påvirker patienternes generelle funktionsniveau. Derfor betragtes fysioterapi som en vigtig del af den samlede behandling af patienterne. Ergoterapi i psykiatrien gør, at mennesker med psykiske lidelser hjælpes til at få et så normalt liv som muligt – et hverdagsliv med høj grad af autonomi, aktivitet og deltagelse.

”Som fysioterapeut i psykiatrien er jeg fascineret af arbejdet med både krop og hjerne.
Vi kan gøre en stor forskel for patienterne, og får liv at arbejde med alt lige fra rådgivning,
                                           kost, træning, genoptræning og muskelafspænding”                                                                                                                       
                                                                                                      Fysioterapeut i psykiatrien

Fysioterapeutens arbejde i psykiatrien

Fysioterapeuten i psykiatrien arbejder med:

 • Kropsterapi bl.a. B-BAT
 • Fysisk aktivitet
 • Træning

Behandlingen tilrettelægges sammen med patienten samt det tværfaglige team og kan foregå individuelt såvel som i grupper. Fysioterapeutarbejdet bidrager betydeligt til nedbringelsen af tvang gennem et intensivt arbejde med patientens mestring.

Læs mere om fysioterapeuters anbefalinger for nedbringelse af overdødeligheden blandt psykiatriske patienter i en artikel i fagbladet Fysioterapeuten.

Ergoterapeutens arbejde i psykiatrien

Ergoterapeutens arbejde i psykiatrien bidrager til forbedringen af vilkår for psykiatriske patienter og deres pårørende.

Sammen med patienten fokuserer du på:

 • Autonomi
 • Aktivitet
 • Deltagelse

Kerneopgaver som ergoterapeut i psykiatrien

Ergoterapeutens opgaver i det tværfaglige fællesskab om og med patienten inden for funktionsudredning og behandling i både akutte patientforløb og længere rehabiliteringsforløb.

Ansættelse kan, afhængigt af dine interesser, være i:

 • Døgnafsnit
 • Ambulante psykiatri

Brug af din faglighed inden for bl.a. sanseintegration vil bidrage med at:

 • Nedbringe anvendelsen af tvang
 • Lette patientens overgang til et så normalt liv som muligt

Uddannelse som fysioterapeut eller ergoterapeut i psykiatrien

Fysioterapeuter og ergoterapeuter arbejder begge med børn, unge, voksne og ældre, der har svært ved at deltage i dagligdagens aktiviteter.

Aktiviteterne kan f.eks. være:

 • Gå i skole og på arbejde
 • Handle ind
 • Tilberede og spise mad
 • Tage tøj på
 • Besøge venner
 • Deltage i fritidsaktiviteter.

Som uddannet ergoterapeut eller fysioterapeut vil du med din grundfaglighed kunne hjælpe de mange patienter med at få mening og retning på deres liv igen.

Karrieremuligheder som fysioterapeut eller ergoterapeut i psykiatrien

Fysioterapeuten og ergoterapeuten bidrager med nogle forskellige kompetencer, og kompetenceudviklingsmulighederne er tilrettelagt med plads til begge fagligheder. Derfor søger vi i psykiatrien ofte en fysioterapeut eller en ergoterapeut, hvor du uanset din faglige baggrund kan søge stillingen.

Ansættelsen kan være i:

 • Sygehuspsykiatrien
 • Lokalpsykiatrien
 • Socialpsykiatrien

Fysioterapeuter kan vælge kortere kompetenceudviklingskurser som efteruddannelse inden for eksempelvis B-BAT eller muligvis ledelse, hvis det har din interesse.

Du kan læse mere om dine efteruddannelsesmuligheder som fysioterapeut på Danske Fysioterapeuters hjemmeside.

Videreuddannelsesmuligheder som fysioterapeut i psykiatrien er der flere af, f.eks.:

 • Master
 • Kandidat
 • Ph.d.

inden for netop dét område, du som fysioterapeut er nysgerrig efter at dykke ned i.

Du kan læse mere om videreuddannelse for fysioterapeuter og se dine kvalificeringsmuligheder på Danske Fysioterapeuters hjemmeside.

Som fysioterapeut kan du blive specialiseret inden for det eller de områder, som dine kompetenceudviklingsvalg har dygtiggjort dig i.

Læs mere her om, hvordan du kan blive specialiseret og hvordan en specialisering vil bidrage til din fremtidige karriere inden for psykiatrien på Danske Fysioterapeuters hjemmeside.

Ergoterapeuter kan kompetenceudvikle sig inden for særlige interesseområder, bl.a. kortere efteruddannelseskurser. Kurserne er typisk á 1-7 dages varighed inden for et særligt fagligt område, hvor du ønsker at dygtiggøre dig.

Videreuddannelsesmuligheder som ergoterapeut i psykiatrien er flere, f.eks.:

 • Diplomuddannelse inden for eksempelvis ledelse
 • Master uddannelse i rehabilitering
 • Kandidatuddannelse i ergoterapi
 • Ph.d.

Du kan tale med din leder om dine drømme for din fremtidige karriere.

Du kan som ergoterapeut orientere dig om dine muligheder for efter- og videreuddannelse på ergoterapeut foreningens hjemmeside.

Fysioterapeuter eller ergoterapeuter kan, efter nogle års erfaring i psykiatrien samt efter- og videreuddannelse, få flere ansvarsområder.

Job med større ansvar er f.eks.:

 • Funktionsleder på en afdeling eller et afsnit
 • Klinisk underviser, hvis du brænder for at sikre den gode faglighed blandt kommende kollegaer
 • Fagansvarlig, hvis du har et stort overblik og et drive for at skabe samarbejde.
APPFWU01V