Skip til primært indhold

Kvalitet og udvikling som karrierevej

Patientsikkerhed og patientbehandling er essentiel i udviklingen af psykiatrien. Bliv en del af kvalitets-, udviklings og forbedringsarbejdet som sygeplejerske og skab forbedringer og tiltag til gavn for patienten.

Vær med til at skabe forbedringer og tiltag til gavn for patientbehandlingen

Du kan arbejde med udvikling og kvalitet til gavn for patientsikkerheden og patientbehandlingen. Kvalitets-, udviklings og forbedringsarbejdet er en vigtig hjørnesten i udviklingen af Psykiatrisygehuset, og der er mange muligheder for at arbejde med at fremme kvalitetskulturen og skabe forbedringer og tiltag til gavn for patientbehandlingen.

Fra generalist til specialist

Som udviklingskoordinator er kompetenceudvikling af medarbejdere helt centralt og du bidrager til medarbejderes proces fra generalist til specialist. Derudover har du en vigtig opgave i at understøtte implementering og arbejde med udviklingsopgaver. Som kvalitetskoordinator arbejder du med kvalitet og forbedring.

Arbejdsopgaver inden for kvalitet og udvikling

Eksempler på opgaver:

  • Opfølgning på utilsigtede hændelser
  • Dokumentation og systematisering af arbejdsgange
  • Brug af "Den Syddanske Forbedringsmodel" som metode
  • Styrkelse af patientsikkerhed og sikring af høj kvalitet i pleje og behandling.

Video om forbedrings- og udviklingssygeplejerske Mathias Grosse-Schütte

Du er nødsaget til at acceptere alle cookies for at se indholdet

APPFWU02V