Skip til primært indhold

Online behandling for tvangsoverspisninger (BED) med skriftlig støtte fra psykolog

Få hjælp til at håndtere Binge Eating Disorder (BED) med et online behandlingsforløb leveret af Center for Digital Psykiatri. I forløbet vil der være en psykolog tilkoblet, som yder skriftlig støtte undervejs. Behandlingen fokuserer på de tanker og følelser, der ligger til grund for overspisningerne. Vægttab er ikke målet med behandlingen.

Binge Eating Disorder (BED) og online behandlingsforløb

Spiseforstyrrelser er et stigende problem i Danmark og derfor tilbyder Region Syddanmark online behandling for spiseforstyrrelsen tvangsoverspisning. Til forløbet er tilkoblet en psykolog, som yder skriftlig støtte. Forløbet er målrettet alle med let, moderat eller svær BED. 

Symptomer på BED

At spise på følelser og opleve kontroltab

BED, kaldet tvangsoverspisning, er en spiseforstyrrelse. Grundlæggende handler BED om at spise på følelser, og ofte opleves overspisning som et frirum fra tristhed, ensomhed, stress eller angst. For at opfylde kriterierne for BED skal du have gentagne episoder med overspisning, hvor du inden for et kort tidsrum (f.eks. to timer) spiser væsentligt mere, end hvad der anses som normalt. 

Samtidig skal du opleve kontroltab - det vil sige, at du ikke kan kontrollere, hvor meget du spiser og at du ikke formår at stoppe, når du føler dig mæt. Alvorsgraden sættes efter hyppigheden af overspisninger.

Tegn på tvangsoverspisning

Episoderne med tvangsoverspisning er typisk forbundet med, at du spiser:

 • Hurtigere end normalt
 • Til du er ubehageligt mæt
 • Store mængder mad, selvom du ikke er sulten
 • Alene, fordi du er flov over, hvor meget du spiser

Du kan også føle væmmelse, tristhed, skyld eller skam efter en overspisning.

Behandling over internettet

Med et internetbaseret tilbud er det muligt at få psykologisk behandling fra eget hjem med skriftlig støtte fra en psykolog. Det vil sige, at du ikke skal møde fysisk op til behandling, men arbejder med programmet hjemmefra. På den måde kan du selv vælge, hvornår det passer dig bedst at arbejde med din BED.

Forskning viser god effekt ved denne type behandling, og vi undersøger løbende, om vi kan forbedre vores eget tilbud, så mennesker med BED får den bedst mulige hjælp.

Behandlingsprogram og indhold

20 ugers online program med skriftlig kontakt til psykolog én gang i ugen

Behandlingen består af et 20 ugers online program baseret på kognitiv adfærdsterapi. Du arbejder med behandlingen på ugentlig basis. Én gang om ugen er der skriftlig kontakt til en psykolog, som følger dit forløb og støtter dig i at arbejde med øvelserne i programmet.

Vægttab er ikke målet med behandlingen

Programmet fokuserer ikke på slankekure eller vægttab, da det er ikke er vejen til helbredelse, når man lider af BED. I stedet arbejdes der med de tanker, følelser og handlinger, der ligger til grund for overspisningerne.

Indhold i behandlingen

Behandlingsprogrammet indeholder følgende:

 • Viden om spiseforstyrrelser og tvangsoverspisning
 • Ugentlige målinger af din spisning, trang til mad, kontrol over madindtag samt humør
 • Undersøgelse af dine egne spisemønstre og de tanker og følelser, der er knyttet til spisningen
 • Støtte til at skabe ændringer, der kan reducere eller stoppe dine overspisninger
 • Støtte til at udvikle nye strategier til at håndtere pres, usikkerhed, angst eller tristhed
 • Hjælp til at forebygge tilbagefald

Kriterier for deltagelse i behandling

Behandlingen kan søges af dig som:

 • Er over 18 år og bor i Region Syddanmark
 • Har egen computer med adgang til internet og MitID samt e-Boks
 • Har let, moderat eller svær Binge Eating Disorder (BED)
 • Er villig til at besvare spørgeskemaundersøgelser før, under og efter din behandling. Så kan vi undersøge behandlingens effekt, og har dermed også mulighed for at følge med i symptomernes udvikling

Du kan ikke deltage i behandlingen, hvis du: 

 • Har andre psykiske udfordringer eller lidelser som angst, depression, skizofreni eller personlighedsforstyrrelse
 • Aktuelt er i behandling hos en psykolog eller terapeut
 • Er i et vægttabsmedicinsk forløb eller påtænker at opstarte det inden for de næste 6 måneder
 • Har brug for akut hjælp
Få akut hjælp ved at kontakte nærmeste psykiatriske akutmodtagelse

Søg om online behandling for BED

Du kan søge om BED-behandling ved at klikke på linket herunder, der fører dig videre til et spørgeskema, som vil tage ca. 5 minutter at besvare. Vi modtager mange anmodninger om behandling, og gør vores bedste for, at flest muligt kan få hjælp. Hvis vi vurderer, at vores behandlingstilbud passer til dig, vil du inden for 30 dage modtage et link og password, så du kan starte din behandling i det digitale program.

Søg om behandling ved Center for Digital Psykiatri

Adgang til behandling

Spørgeskema screener dig for BED

Når du søger om behandling, skal du først udfylde et online spørgeskema, der automatisk screener dig for BED. Det tager ca. 5 minutter at besvare dette spørgeskema, og du får med det samme svar på, om du kan fortsætte din ansøgning om behandling eller anbefales en anden løsning.

Udvidet spørgeskema ved opfyldelse af kriterier

Opfylder du kriterierne for let, moderat eller svær BED, bliver du sendt videre til et udvidet spørgeskema, hvor du skal svare på en række spørgsmål om dit forhold til mad, krop, højde, vægt, psykiske trivsel, livskvalitet, og din motivation for at søge behandling. Hvis vi vurderer, at vores behandlingstilbud passer til dig, vil du inden for 30 dage modtage et link og password, så du kan starte din behandling i det digitale program.

Behandling af oplysninger til brug for BED-behandling

Oplysninger vi behandler om dig

Når du søger om behandling hos os, skal du i spørgeskemaet oplyse følgende:

 • Kontaktoplysninger
 • Baggrundsoplysninger
 • Følsomme persondata såsom helbredsoplysninger og symptomer på tvangsoverspisning
 • I selve behandlingen vil du også skulle oplyse personfølsomme data i programmet Minddistrict.

Data og oplysninger behandles fortroligt

Alle oplysninger og data fra programmet bliver behandlet fortroligt. Ved behandlingsopstart registreres dette på din elektroniske sundhedsjournal, hvor din ansøgning til tilbuddet gemmes. Der udarbejdes standardiserede notater om opstart og afslutning i behandlingsprogrammet, som din læge vil få tilsendt, hvis du har givet samtykke dertil. Du har adgang til din journal via sundhed.dk. 

Tavshedspligt for fagpersoner

Oplysninger om dit helbred og andre private forhold vil kun blive behandlet af fagpersoner, som alle er omfattet af tavshedspligt. Vi opbevarer dine oplysninger efter gældende lovgivning. Der er indgået databehandleraftale med databehandleren, og Region Syddanmark som dataansvarlig behandler. Alle data vil blive slettet automatisk fra vores administrative patientbehandlingssystem efter 10 år.

Læs mere om dine rettigheder og hvordan vi behandler dine oplysninger i Region Syddanmarks persondatapolitik

Hvis behandlingen ikke passer til dig

Der kan være forhold, som gør, at online behandling af BED ikke er det bedste behandlingstilbud til dig. Det kan skyldes sværhedsgraden af din BED, øvrige psykiske problemer eller et ønske om at møde fysisk frem til behandling. I disse situationer vil vi anbefale dig at kontakte din egen læge og/eller søge andre behandlingstilbud for BED.

Læs mere om gruppebehandling for BED på Odense Universitetshospitals hjemmeside

APPFWU02V