Skip til primært indhold

Om Center for Digital Psykiatri

Center for Digital Psykiatri (tidligere Telepsykiatrisk Center) er frontløbere i brugen af digitale løsninger til mental sundhedsfremme og psykiatrisk behandling. Her kan du læse om centerets formål, baggrund og organisation. Du får også en forsmag på, hvordan digitale løsninger bidrager til at løse nogle af psykiatriens største udfordringer.

Centerets formål og baggrund

Center for Digital Psykiatri er sat i verden for at udvikle, afprøve, forske i og implementere digitale løsninger, som bidrager til, at alle danskere får let og lige adgang til mental sundhed. Dette sker ved at matche aktuelle behov i psykiatrien med relevante digitale teknologier. 

Centeret er en del af Psykiatrien i Region Syddanmark og samarbejder med afdelingerne i sygehuset om udvikling og ibrugtagning af digitale løsninger. Det driver også udviklings- og forskningsprojekter i samarbejde med universiteter, virksomheder, myndigheder og resten af sundhedsvæsnet. endelig driver og videreudvikler centeret flere landsdækkende digitale tilbud bl.a. Internetpsykiatrien og Mindhelper. 

I 2013 blev Center for Digital Psykiatri grundlagt i forbindelse med et projekt om internetbaseret kognitiv adfærdsterapi, som igennem årene har udviklet sig til den fællesregionale onlineklinik Internetpsykiatrien. Sideløbende er både udviklings- og forskningsaktiviteter øget betydeligt inden for bl.a. domænerne Virtual Reality, apps, videokonsultationer og en bred palet af internetbaserede interventioner. Endelig er implementering af digitale løsninger og brugerinddragelse nu selvstændige fokusområder. 

Vores mål

Digital psykiatri skal sikre, at alle danskere får let og lige adgang til mental sundhed og psykiatrisk behandling. 

Vores tilgang 

Vi er frontløbere i brugen af digitale løsninger til mental sundhedsfremme og psykiatrisk behandling. Vi matcher psykiatriens behov med den rigtige teknologi. 

Find Center for Digital Psykiatri her

APPFWU02V