Skip til primært indhold

Psykolog i psykiatrien

Psykologer i psykiatrien arbejder både med udredning, rådgivning og behandling af patienterne. De indgår i et tæt samarbejde med andre faggrupper som læger, sygeplejersker og ergo- og fysioterapeuter. Psykologerne samarbejder også med eksterne parter som jobcentre, familiebehandling, praktiserende læger og parter fra det somatiske sygehusvæsen om sammenhængende patientforløb.

Psykologens arbejde i psykiatrien

Psykologer i Psykiatrien i Region Syddanmark arbejder med udredning og behandling af patienter.

Det omfatter bl.a.:

 • Vurdering af patienterne
 • Diagnostisk afklaring
 • Behandlingsplanlægning

Behandlingen kan tage mange former, men i en stor del af tilfældene vil det være:

 • Psykoedukation
 • Psykoterapi
 • Samarbejde med pårørende
 • Rådgivning og vejledning

Kerneopgaver som psykolog i psykiatrien

Psykologen i psykiatrien har patienten som kerneopgave, og i et tværfagligt samarbejde med andre faggrupper skaber du de bedste forløb for patienten.

Du samarbejder derudover også med eksterne parter som:

 • Jobcentre
 • Praktiserende læger
 • Det somatiske sygehusvæsen

Samarbejdet forløber med fokus på et sammenhængende patientforløb.

Du vil som psykolog i psykiatrien bl.a. også få mulighed for at arbejde med:

 • Supervision
 • Undervisning
 • Debriefing
 • Psykologiske undersøgelser

Du vil opleve en dynamisk og afvekslende hverdag med gode muligheder for kompetenceudvikling samt specialisering.

Uddannelse som psykolog i psykiatrien

Psykiatrien i Region Syddanmark har psykologistuderende fra kandidatstudiet ved Syddansk Universitet i praktik. Du vil under praktikken arbejde sammen med forskellige faggrupper i et inspirerende læringsmiljø, der giver store muligheder for både faglig og personlig udvikling.

Karrieremuligheder som psykolog i psykiatrien

Psykologen i psykiatrien har mulighed for efter- og videreuddannelse. Du kan bl.a. læse videre til specialpsykolog. Det er en 4-årig psykologfaglig videreuddannelse for autoriserede psykologer, der ønsker at specialisere sig inden for henholdsvis børne- og ungdomspsykiatri eller voksenpsykiatri.

Yderligere kan du specialisere dig inden for:

 • Psykoterapi
 • Neuropsykologi

Du kan læse mere om uddannelsen til specialpsykolog på specialpsykologuddannelsens hjemmeside.

APPFWU01V