Skip til primært indhold

Sengeafsnit

Døgnbehandlingen foregår i 7 sengeafsnit, som kan kontaktes telefonisk. Indlæggelse på døgnafsnit sker via egen læge, vagtlæge, lokalpsykiatrien, psykiatrisk akutmodtagelse eller andet sygehus.

Ældrepsykiatrisk afsnit P201

Indgang 222


99 44 91 00

Mere information:

Åbningstider:
Mandag-tirsdag kl. 8-16
Onsdag-torsdag kl. 8-18
Fredag kl. 8-13

Telefontid:
Døgnet rundt, helst i tidsrummet kl. 10-14

Besøgstider:
Kl. 14-17 og 18:30-21

Ledelsen består af:

 • Overlæge Pål Kristensen
 • Oversygeplejerske Sara Hillerup Lund

P201 behandler ældre over 70 år med:

 • Depression eller mani (affektiv lidelse)
 • Kroniske psykoser
 • Demens med psykiatriske symptomer, som er svære at behandle
 • Adfærdsforstyrrelser

Affektivt afsnit P202

Indgang 222


99 44 91 20

Mere information:

Åbningstider:
Mandag-tirsdag kl. 8-16
Onsdag-torsdag kl. 8-18
Fredag kl. 8-13

Telefontid:
Døgnet rundt, helst i tidsrummet kl. 9-14

Besøgstider:
Kl. 14-21 (helst ikke mellem kl. 17:30-18:15, da patienterne spiser på dette tidspunkt)

Ledelsen består af:

 • Overlæge Claus Havregaard Sørensen
 • Oversygeplejerske Selma Mujacic

P202 behandler:

 • Depression eller mani (affektiv lidelse)
 • Bipolar lidelse
 • Svære angsttilstande
 • Funktionelle lidelser

Psykiatrisk Akutmodtagelse (PAM) og Observationsafsnit P301

Indgang 224


99 44 91 40 (Receptionen)

Mere information:

Åbningstider:
Mandag-tirsdag kl. 8-16
Onsdag-torsdag kl. 8-18
Fredag kl. 8-13

Telefontid:
Døgnet rundt

Besøgstid:
Besøg aftales med personalet, der skal være ro i afdelingen senest kl. 22

Ledelsen består af:

 • Overlæge Lisbeth Skovmand
 • Oversygeplejerske Henriette Storm

P301 behandler:

 • Akut opstået psykisk lidelse
 • Akut forværring af allerede eksisterende psykisk lidelse

Børn under 20 år:

Modtages i Psykiatrisk Akutmodtagelse, hvor vi laver en akut vurdering og ved behov formidler kontakt til vagthavende børnepsykiater i Børne- og Ungdomspsykiatrisk Afdeling. Børnepsykiateren tager stilling til det videre forløb.

Alkohol og stofmisbrug:

Lukket afsnit P302

Indgang 225


99 44 91 60

Mere information:

Åbningstider:
Mandag-tirsdag kl. 8-16
Onsdag-torsdag kl. 8-18
Fredag kl. 8-13

Telefontid:
Døgnet rundt

Besøgstid:
Besøg aftales med personalet

Ledelsen består af:

 • Overlæge Karin Byrsting
 • Oversygeplejerske Lotte Dandanell

P302 behandler:

 • Selvmordstruede
 • Misbrugsproblematikker
 • Personlighedsforstyrrelser
 • Krise- og stressreaktioner
 • Andre sindslidelser, hvor der er behov indlæggelse i lukket regi

Integreret afsnit P40

Indgang 226


99 44 91 80

Mere information:

Åbningstider:
Mandag-tirsdag kl. 8-16
Onsdag-torsdag kl. 8-18
Fredag kl. 8-13

Telefontid:
Døgnet rundt

Besøgstider:
Kl. 9-21 eller efter aftale med personalet

Ledelsen består af:

 • Overlæge Anne-Mette Fisker Kristensen
 • Oversygeplejerske Stina Crone Dons

P40Øst/Vest behandler:

 • Alle diagnosekategorier inden for det psykiatriske område, hvor der er behov for indlæggelse i åbent eller lukket regi.

Integreret afsnit P50, skizofreni og spiseforstyrrelsesafsnit

Indgang 227


99 44 92 20

Mere information:

Åbningstider:
Mandag-tirsdag kl. 8-16
Onsdag-torsdag kl. 8-18
Fredag kl. 8-13

Telefontid:
Døgnet rundt

Besøgstider:
Kl. 12:30-21 eller efter aftale med personalet

Ledelsen består af:

 • Overlæge Malene Paaby
 • Oversygeplejerske Mette Marensgaard Pedersen

P50Øst/Vest behandler:

 • Alle diagnosekategorier inden for det psykiatriske område, hvor der er behov for indlæggelse i åbent eller lukket regi
 • Spiseforstyrrelser

De Særlige Pladser afsnit P60

Indgang 236


99 44 92 50

Mere information:

Åbningstider:
Mandag-tirsdag kl. 8-16
Onsdag-torsdag kl. 8-18
Fredag kl. 8-13

Telefontid:
Døgnet rundt

Besøgstid:
Besøg efter aftale med personale

Ledelsen består af:

 • Cheflæge Sonja Rasmussen
 • Oversygeplejerske Rasmus Hedelund Mørch

De særlige pladser behandler:

 • Særligt udsatte patienter med svære psykiske lidelser, socialt komplekse problematikker og samtidigt misbrug

Patienter til afsnittet visiteres af regionens kommuner i et samarbejde med afsnittets funktionsledelse.

APPFWU02V