Skip til primært indhold

Praktisk information

Praktiske informationer i forbindelse indlæggelse på et sengeafsnit om f.eks. indlæggelse, behandling og optageområde.

Indlæggelse

Indlæggelse sker via:

 • Egen læge
 • Vagtlæge
 • Lokalpsykiatrien
 • Skadestuen
 • Andet sygehus

Behandling

Behandlingen:

 • Tilrettelægges for hver enkelt patient, der har 2 kontaktpersoner og en fast kontaktlæge.
 • Kan bestå af samtaler, medicin, ergoterapeutiske aktiviteter, fysioterapi samt evt. bistand fra psykologer og socialrådgivere.

Optageområde

Afdelingen har flere optagelsesområder:

 • Svendborg Kommune
 • Langeland Kommune
 • Ærø Kommune
 • Faaborg-Midtfyn Kommune
 • Nyborg Kommune

Målgruppe

Målgruppen for indlæggelse er voksenpsykiatriske patienter:

 • Børn og unge under 18 år henvises til Det Børne- og Ungdomspsykiatriske Hus.
 • Patienter med anoreksi henvises til specialafsnit Afdeling P, OUH Odense.
 • Retspsykiatriske patienter behandles på Psykiatrisk Afdeling Middelfart.
 • Personer med misbrugsproblematik skal henvises til Alkoholbehandlingen og Behandlingscenter Svendborg.
APPFWU01V