Skip til primært indhold

Skift mellem antidepressiva

Retningslinje for skift mellem antidepressiva

Der er udarbejdet en retningslinje for skift mellem antidepressiva og kan findes via InfoNet (dokument ID 717979).

For de patienter hvor det er nødvendigt at foretage et skift i behandlingen pga. uønskede bivirkninger eller manglende effekt, kan retningslinjen understøtte den behandlingsansvarlige læge.

Retningslinjen opstiller strategier til, hvorledes et skift kan foretages og tager højde for problematiske forhold som fx interaktioner og elimineringstid.

Et skift i antidepressivbehandling skal altid planlægges individuelt i forhold til de problemstillinger, der er hos den enkelte patient.

Dette omfatter også hvilke egenskaber ved et præparat man ønsker og hvilke som helst vil undgås.

Psykiatriens Medicinrådgivning bistår gerne med at udarbejde konkrete ændringsforslag hvor der også bliver taget hensyn til den samlede medicinering.

En lignende vejledning for skift mellem antipsykotika er også at finde på InfoNet (dokument ID 639043).

Retningslinjerne kan for de som ikke er ansat i Region Syddanmark tilgås via en ekstern-infonet-hjemmeside og fremsøges vha. dokument ID. 

Den eksterne-infonet hjemmeside kan tilgås vha. dette link. 

APPFWU02V