Skip til primært indhold

Efteruddannelsestilbud §2-aftalen til almen praksis

​Almenpraktiserende læger har mulighed for at besøge Børne- og Ungdomspsykiatrien Syddanmark, ambulatoriet i Vejle under §2-aftalen. Formålet er at styrke samarbejdet.

Dagens emner

Som praktiserende læge vil du i løbet af dagen stifte bekendtskab med følgende emner:

  • ”Den gode henvisning” til børne- og ungdomspsykiatrisk udredning/behandling
  • Det tværsektorielle samarbejde
  • Den akutte BUP-patient inkl. selvmordsrisiko og medicinering
  • Udredning og behandling i børne- og ungdomspsykiatrien.

Tilbuddet arrangeres efter behov.

Programmet for dagen

7:45 - 8:00 ​Ankomst i receptionen, BUP Syd, Vejle, hvor dagens mentor står klar
​8:00 - 8:15 ​Deltagelse i virtuel morgenkonference med læger fra alle matrikler
​8:30 - 12:00 Deltagelse i praksisrelevant arbejde, f.eks. akutvurderinger, visitation og førstegangs-
samtaler/udredninger
12:00-12:30 Frokost
12:30-13:30 ​Mulighed for drøftelse af medbragte cases
13:30-14:30 ​Selvmordsrisikovurdering med SEFE-T og ”Den akutte børne- og ungdomspsykiatriske patient” inkl. medicinering
14:30-15:00 Evaluering af dagen og nye ideer til ”den næste”

Kontakt

Sanne Kloppenborg

Overlæge

Børne- og Ungdomspsykiatri Syddanmark, Vejle


99 44 64 16
APPFWU01V