Skip til primært indhold

Strategi for psykiatriforskning 2023-2027

Forskningsstrategien sætter retning for forskningsinitiativer til gavn for patienter og pårørende og retning for udviklingen af forskningsorganisationen.

Flere får brug for hjælp

Flere og flere patienter vil få brug for vores hjælp. Det betyder, at vi skal være dygtigere, og at vores tilbud til patienter og pårørende skal løftes.

Forskningsstrategi 2023-2027

Forskningsstrategien sætter retning for forskningsinitiativer til gavn for patienter og pårørende, men også retning for udviklingen af forskningsorganisationen, så den hele tiden understøtter forskerens behov og sikrer, at der bygges bro til klinikken. Ambitionen med strategien er, at forskningsområdet i Region Syddanmark i endnu højere grad kan byde ind både nationalt og internationalt.

Styrkepositioner og forskningsmiljøer

I Psykiatrien i Region Syddanmark har vi allerede en række styrkepositioner og eksisterende forskningsmiljøer, som vi kan bygge videre på.

Eksempler på områderne inden for vores forskning er:

  • digital psykiatri
  • udviklingsforstyrrelser hos børn og unge
  • retspsykiatri
  • sygeplejeforskning
  • hjerneforskning
  • spiseforstyrrelser
  • selvmord
  • alkohol.

Læs strategi for psykiatriforskning 2023-2027

APPFWU02V