Skip til primært indhold

Sundhedsadministrativ koordinator

Sundhedsadministrativ koordinatorer er ansvarlige for, at patienten får et sammenhængende patientforløb og at de essentielle detaljer i patientens behandling medtages i samarbejdet på tværs af kommuner, regioner og andre sektorer.

”I psykiatrien har vi ofte lange patientforløb. Det betyder, at jeg som sundhedsadministrativ koordinator
også når at have kontakt til patienterne og bliver en del af deres hverdag. Mange kommer igen.
Jeg synes, det er spændende med de lange patientforløb, fordi jeg også får mulighed for at komme med
bag menneskerne med sygdommene.”

                                                                    Sundhedsadministrativ koordinator i psykiatrien


Sundhedsadministrativ koordinatorens arbejde i psykiatrien

Som sundhedsadministrativ koordinator har du:

 • Patientrelaterede opgaver
 • Administration
 • IT/teknologi
 • Koordination
 • Formidling

Kerneopgaver som sundhedsadministrativ koordinator i psykiatrien

De sundhedsadministrative koordinatorer har en vigtigt nøglefunktion, da de sørger for koordinering og den ’røde tråd’ gennem arbejdet i både ’huset’ og i kontakten med myndighederne uden for huset – eksempelvis politi, anklagere og advokater.

Tidligere fyldte arbejdet med at skrive journaler meget. Sådan er det ikke længere. Det fylder i dag omkring 10 procent af det daglige arbejde, da langt de fleste steder har indført talegenkendelse.

Uddannelse som sundhedsadministrativ koordinator i psykiatrien

Sundhedsadministrativ koordinatorer bidrager med deres faglige perspektiver på bl.a.:

 • Jura
 • Sundhed og sygdom
 • Sundhedsadministration og koordinering
 • Kommunikation
 • Teknologi
 • Data

Dette foregår i den lokale opgaveløsning på et psykiatrisk afsnit/afdeling og på tværs af faglige skel. Som central samarbejdsaktør er du med andre ord bindeleddet i det tværprofessionelle miljø.

Er du nysgerrig på uddannelsen, kan du læse mere om den på UddannelsesGuiden.

Du kan også læse mere dybdegående om omlægningen af funktionen fra lægesekretær til sundhedsadministrativ koordinator på uddannelsesnævnets hjemmeside.

Læs mere vedrørende omlægningen på uddannelsesnævnets hjemmeside.

Karrieremuligheder som sundhedsadministrativ koordinator i psykiatrien

Du har rige muligheder for at efter- og videreuddanne dig inden for det felt, du er mest interesseret i, når du er ansat i psykiatrien.

Arbejdet som sundhedsadministrativ koordinator er en erhvervsakademiuddannelse og derfor kan du vælge at læse videre på en professionsbacheloruddannelse. Det kan du eksempelvis gøre på University College Lillebælt eller en anden uddannelsesinstitution nær dig.

Du kan vælge mellem mange forskellige uddannelser, hvor du som sundhedsadministrativ koordinator kan få merit for udvalgte moduler.

Du kan læse mere om porteføljen af uddannelser på UCLs hjemmeside.

Du kan også vælge at gå dybere ind i det område, der interesserer dig. Måske er du nysgerrig på at dykke ned i det sundhedsfaglige område eller måske medier og kommunikation?

Du læse meget mere om dine efteruddannelsesmuligheder på UddannelsesGuiden.

Dette er et job for dig med overblik og samarbejdsevne.

Som uddannet sundhedsadministrativ koordinator med erfaring kan du blive den ledende figur på et afsnit eller for et team af andre sundhedsadministrative koordinatorer og som sparringspartner i det tværprofessionelle miljø.

Tal med din leder om dine karrieredrømme, så I sammen kan finde frem til den gode måde, hvorpå dine drømme kan blive indfriet.

APPFWU01V