Skip til primært indhold

Henvisning af traume- og torturoverlevere

ATT yder differentieret, tværfaglig og helhedsorienteret udredning og behandling for Post Traumatic Stress Disorder (PTSD) inden for ATT's målgruppe. Henvisning til ATT sker via f.eks. praktiserende læge eller anden sygehusafdeling. ATT tilbyder speciallægerådgivning til henvisende læge.

Målgruppe

Målgruppe for udredning og behandling på ATT er:

 • Personer med flygtninge- og indvandrerbaggrund med lovligt ophold i Danmark, som er blevet traumatiseret i oprindelseslandet som følge af flugt- og krigsoplevelser, systematisk politisk forfølgelse samt systematiske, organiserede overgreb som vold, tortur og lign.
 • Danske krigsveteraner, som er blevet traumatiseret som følge af tjenesterelaterede belastninger uden for Danmark. Behandling af veteranmålgruppen sker i tæt samarbejde mellem ATT, lokalpsykiatrien samt Odense Universitetshospital (OUH). OUH varetager udredning. Henvisning til behandling sendes derfor til OUH.

Alderskriterie for målgruppen er fra 20 år. Dog kan 18-19 årige henvises, når det vurderes, at der er behov for et specialiseret traumefokuseret behandlingstilbud, og der forud for henvisning til ATT er foretaget en vurdering ved børn- og ungepsykiatrisk afdeling med henblik på bred børnepsykiatrisk vurdering og evt. diagnostisk udredning.

Patienter, traumatiseret af belastninger i Danmark, skal som udgangspunkt tilbydes henvisning til almenpsykiatrien, der behandler PTSD på hovedfunktionsniveau.

Henvisning

Henvisning kan ske via:

 • Praktiserende læge
 • Privat praktiserende psykiater
 • Kommunelæge
 • En anden sygehusafdeling - enten somatisk eller psykiatrisk
 • Forsvarets psykologer ift. veteraner.

Ved henvisning til ATT, der altid skal ske elektronisk, er det vigtigt, at følgende krav til form og indhold er opfyldt - bygges op i akkordeon:

 • Kontaktoplysninger på patienten er opdaterede.
 • Kontaktoplysninger på mentorer eller andre kontaktpersoner, som vil være relevante at inddrage, er angivet.
 • Behov for tolk er tydeligt angivet med sprog/dialekt. Vi opfordrer til, at patientens mulighed for dispensation fra tolkegebyr er vurderet hos egen læge forud for henvisning, så evt. dispensation gælder allerede ved opstart på ATT.
 • Grundig beskrivelse af baggrund for henvisning med angivelse af aktuelle symptomer, funktionsniveau, traumehistorik, evt. misbrug, somatiske komplikationer/komorbiditet og anden relevant data.
 • Blodprøver samt EKG bør altid være foretaget forud for henvisning, og prøvesvar sendes med henvisningen. Dermed kan patienten ved behov starte i medicinsk behandling allerede i forbindelse med det første besøg på ATT.
APPFWU01V