Skip til primært indhold

Esbjerg, Fanø, Varde og Vejen kommuner henvisning af voksne 18-69 år

Læger, sygehusafdelinger og kommunale fagpersoner kan henvise til udredning og behandling afhængig af patientens alder og behov.

Henvisning via fagpersoner

Følgende fagpersoner og offentlige institutioner kan henvise til psykiatrisk behandling:

 • Praktiserende læger
 • Vagtlæger
 • Praktiserende speciallæger
 • Kommunale misbrugscentre
 • Sygehusafdelinger

Socialpsykiatriske tilbud

De socialpsykiatriske tilbud kan henvise til regional vurdering af behandlingsbehov i psykiatriske akutmodtagelser og lignende funktioner.

Retspsykiatriske patienter

Hvis patienten har en dom, hvor overlægen og Kriminalforsorgen i forening kan bestemme indlæggelse, kan den kun finde sted, hvis Kriminalforsorgen (som ikke har formel vagt) kan træffes. Hvis ikke, kan man kun indlægge med magt i henhold til Psykiatriloven (via vagtlægen eller politiet) – eller vente til næste dag, hvor de relevante kan træffes.

Informationer i en henvisning til udredning og/eller behandling

Informationer om til hvem eller hvad patienten henvises til.

 • Navn
 • CPR nummer
 • Adresse
 • Tlf.nr.

Oplysninger om:

 • Værge
 • Behov for tolk og
 • Befordring

Henvisningsdiagnose, angiv om der er tale om:

 • obs-diagnose eller om patienten er udredt
 • Bi-diagnoser herunder somatiske diagnoser samt diagnoser ved misbrug
 • Kort aktuel anamnese med objektive fund:
  • Psykopatologisk beskrivelse, herunder beskrivelse
   af aktuelle psykiatriske symptomer
  • Hvorfor ønskes patienten henvist?
 • Undersøgelsesresultater med relevans for aktuelle problemstilling
 • Tidligere psykiatrisk behandling
 • Medicin: Relevant psykiatrisk medicinanamnese. FMK skal være opdateret
 • Misbrug: Oplys om der er misbrug eller ej
 • Kendt allergi
 • Relevante sociale forhold, f.eks. information om mindreårige børn og arbejdsforhold.
 • Navn
 • Stilling
 • Adresse
 • Tlf. nr. - gerne direkte nummer

Blodprøver og EKG

Der bør foreligge blodprøvesvar iflg. nedenstående liste samt EKG i forbindelse med henvisning til psykiatrisk behandling. Det er nødvendigt for patientens medicinske behandling i forbindelse med det første ambulante besøg i psykiatrien. Formålet er, at patienten hurtigst muligt kan komme i gang med den relevante behandling.

I WebReq (anvendes til at registrere en laboratorierekvisition) er det muligt at vælge ”psykiatripakken”, så nedenstående anbefalede blodprøver automatisk er valgt.

Blodprøver:

 • Leukocytter
 • Neutrofilocytter
 • Monocytter
 • Basofilocytter
 • Lymfocytter
 • Eosionofilocytter
 • CRP
 • Hæmoglobin
 • Erytrocytvolumen (MCV)
 • Trombocytter
 • Kreatinin
 • Natrium
 • Kalium
 • ALAT
 • Basisk fosfatase
 • Bilirubiner
 • Albumin
 • Thyreoideaudredning
 • Glukose
 • Kolesterol (HDL + LDL)
 • Triglycerid
 • Koagulationsfaktor (II+VII+X)
 • Gamma-glutamyltransferase.
APPFWU02V