Skip til primært indhold

Samarbejde med almen praksis

Psykiatrisygehuset samarbejder på tværs med de praktiserende læger blandt andet i PKO-ordningen. Sygehusets information til almen praksis findes på sundhed.dk

Samarbejdet mellem praksiskoordinatorer, praksiskonsulenter og psykiatrisygehuset - PKO ordningen

Praksiskonsulentordningen (PKO) er et netværk af praktiserende læger, som skal medvirke til at styrke samarbejdet mellem psykiatrisygehuset afdelinger, de praktiserende læger, kommuner og den kommunale hjemmepleje til gavn for den enkelte patient.

PKO skal medvirke til at sikre helhed og kvalitet i patientforløbet - et patientforløb, som involverer både primær- og sekundærsektoren. Praksiskonsulenterne er ansat i Region Syddanmark og specifikt tilknyttet de kliniske afdelingsledelsesområder på baggrund af ansøgning.

Praksisinformation

Find kontaktinformationer på sundhed.dk

APPFWU02V