Skip til primært indhold

Farmakologisk behandling af søvnproblemer

Farmakologisk behandling er andenlinje behandling og anbefales kun hvor patientens søvnproblemer ikke kan behandles ved non-farmakologiske tiltag som søvnhygiejniske råd og kognitiv adfærdsterapi.

Præparater der i Danmark er indiceret ved søvnproblemer:

Benzodiazepiner Z-hypnotika Antihistamin Melatoninagonist

Nitrazepam (Pacisyn)

Triazolam (Halcion)

Lormetazepam (Pronoctan)

Zolpidem (Stilnoct, Zonoct)

Zopiclon (Imovane, Imoclone, Imozop)

Promethazin (Phenergan) Melatonin (forskellige indikationer for præparaterne Cicadin, Mecastrin, Melatal, AGB, Alternova, Orifarm, Slenyto)

Behandling med z-hypnotika/benzodiazepiner er kun indiceret hos patienter hvor søvnproblemerne er invaliderende

Anbefalingen om at behandle med z-hypnotika/ benzodiazepiner gælder kun kortvarig behandling < 4 uger, og brugen bør begrænses til de nætter hvor der er behov for det.

I europæiske guidelines er behandling med antihistaminer ikke anbefalet pga. manglende evidens på området og pga. mange bivirkninger.
Effekten af melatoninbehandling ved søvnløshed er begrænset belyst, og i den europæiske guideline anbefales præparatet generelt ikke.

Ved de i Danmark godkendte præparater er det effekten af benzodiazepiner på GABA-receptoren, den antihistaminerge effekt (Phenergan) eller påvirkning af melatoninfrigørelsen som udnyttes til behandling af søvnproblemer.
Disse farmakologiske egenskaber kan også genfindes ved andre lægemidler. Især ses det at andre lægemidler med antihistaminerg effekt og med bivirkninger som sedation, benyttes for at bedre søvnforstyrrelser. Et eksempel på dette er quetiapin, hvis sederende effekt i lave doser også kan relateres til den antihistaminerge funktion. Anvendelse ifm. søvnproblemer er dog off-label brug. Er der derimod tale om en patient med co-morbid psykiatrisk sygdom er der for nogle lægemidler, fx mirtazapin, beskrevet at den sederende effekt med fordel kan udnyttes ved samtidig depression (RADS).

Gode råd ved ordination af benzodiazepiner/Z-hypnotika

  • Ordinér højst hypnotika til 2 uger, anxiolytika højst 4 uger
  • Angiv seponeringstidspunkt i FMK
  • Benyt helst PN-ordinationer
  • Ordinér som udgangspunkt ½ dosis til ældre
  • Skriv "Vanedannende" på etiketten
APPFWU02V