Skip til primært indhold

Nyt pårørendecenter med fokus på børn

Nyt Center for Pårørendeinddragelse er klar til at tage imod pårørende til personer med psykisk sygdom eller svær somatisk sygdom. Centeret har særligt fokus på børn og holder åbent flere steder i Region Syddanmark. Selvom fokus er på børn, har alle pårørende mulighed for at møde op eller ringe.

Psykisk sygdom eller et svært somatisk sygdomsforløb kan sætte sine spor hos pårørende. Med det nye Center for Pårørendeinddragelse sætter Psykiatrien i Region Syddanmark og PsykInfo yderligere fokus på netop dem.

Pårørende er en vigtig ressource, og det kan være hårdt at være tæt på en person med psykisk sygdom. Specielt børnene er en udsat gruppe. Hvert fjerde barn i Danmark vokser op med psykisk sygdom i den nærmeste familie, og derfor fokuserer centeret i år særligt på børnene.

- Det er vigtigt, at vi husker børnene. Børn gør sig rigtig mange tanker om ting, der er svære at forstå, og alt for ofte får de aldrig talt med nogen om sygdomsforløbet. Det vil vi lave om på. Vi skal blive bedre til at tage samtaler med børnene, og det er også en af årsagerne til, at vi har etableret vores Center for Pårørendeinddragelse, fortæller centerleder og leder af PsykInfo Ulla Lindgren.

- Pårørende spiller ofte en væsentlig rolle i et behandlingsforløb, derfor er det vigtigt, at vi kan yde støtte til dem, uddyber Ulla Lindgren.

Åbne døre og telefonlinjer

Center for Pårørendeinddragelse og PsykInfo tilbyder lokal støtte og rådgivning til pårørende i Region Syddanmark. Denne varetages af professionelle konsulenter fra PsykInfo ved lokalpsykiatrierne.

Tilbuddet er gratis, og man kan henvende sig anonymt både fysisk og via telefon. Samme rådgivning til pårørende fås også i den centrale PsykInfo i Vejle, hvor det nye center er placeret.

Centeret inddrager erfaringer fra både psykiatri og somatik og fokuserer på udbredelse af viden samt ”best practise” inden for feltet. Erfaringerne kommer de syddanske afdelinger til gode, hvor centeret vil agere sparringspartner på pårørendeinddragelse.

Samarbejde med kommunen

I kommunerne har man også særligt fokus på børn og unge. Der er etableret et nationalt kompetencecenter, Kombu, hvor formålet er at bidrage til, at børn, som er pårørende til en person med psykisk sygdom, har samme muligheder som andre børn.

Hensigten er at etablere et tæt samarbejde mellem kommunerne og Center for Pårørendeinddragelse, hvor man i fællesskab klæder fagpersonerne på med relevante værktøjer samt den nyeste viden inden for feltet.

Rådgivning i Region Syddanmark

Fra første uge i august er det muligt at møde op til rådgivning i de lokale PsykInfoer i Region Syddanmark. Det drejer sig om Brørup, Esbjerg, Fredericia, Haderslev, Kolding Middelfart, Odense, Svendborg, Sønderborg, Tønder, Varde, Vejle og Aabenraa.

Hver lokal PsykInfo har afsat en dag i måneden, hvor borgere kan ringe eller møde op til åben rådgivning, mens det tilbydes på samtlige hverdage i den centrale PsykInfo i Vejle.

Datoerne kan findes på PsykInfos hjemmeside.

Yderligere oplysninger fås hos

Ulla Lindgren

Ulla Lindgren

Centerleder

PsykInfo Region Syddanmark og Center for Pårørendeinddragelse, CEPI


99 44 45 46
APPFWU01V