Skip til primært indhold

Sårbare borgere vinder på styrket samarbejde mellem kommuner og region

Det tværsektorelle samarbejde – Sammen om Psykiatri – med regionens 22 kommuner og Psykiatrien i Region Syddanmark har ført til færre genindlæggelser, et fald i antallet af indlæggelsesdage og mere livskvalitet for de mest sårbare borgere i Syddanmark.

For nogle af de mest udsatte borgere i Region Syddanmark er der behov for en særlig koordineret og sammenhængende indsats fra både psykiatrien og kommunen.

Siden 2018 har projektet Sammen om Psykiatri haft til formål at styrke det tværsektorielle samarbejde mellem netop kommuner og region til gavn for borgerne. Resultaterne viser nu, at indsatsen kan give færre indlæggelser samt øget stabilitet og recovery, så borgere bedre kan klare deres egen hverdag.

Samarbejdet har blandt andet resulteret i et fald i antal af indlæggelser, kortere indlæggelser, samt færre genindlæggelser i projektperioden sammenlignet med året før.

De gennemsnitslige indlæggelsesdage var således på 52,8 dage i projektperioden mod 78,1 dage året før projektet begyndte.

I samme periode faldt antallet af genindlæggelser fra 59 til 31.

- Jeg havde aldrig drømt om, at der ville være så synlige resultater, som der nu viser sig at være. Det er virkelig positivt, fortæller Lise Plougmann Willer, der er direktør for Borger & Arbejdsmarked i Esbjerg Kommune og formand for Socialdirektørforum i Region Syddanmark.

- Formålet med Sammen om Psykiatri har netop været at forbedre borgernes livssituation gennem et styrket samarbejde og en mere sammenhængende indsats, og det er vi langt hen af vejen lykkes med.

Til gavn for de mest udsatte borgere

Sammen om Psykiatri henvender sig til de mest sårbare borgere over 20 år med en psykisk sygdom, der i forvejen modtager både kommunale og regionale indsatser.

Samarbejdet har taget udgangspunkt i den enkelte borger og dennes udfordringer, og i projektperioden har der været afholdt møder mellem borgeren, behandlingspsykiatrien, kommunen, regionen samt andre parter i borgerens liv.

Her har borgerens ønsker og behov været i centrum, ligesom medarbejderne har udvekslet erfaringer med, hvilke metoder og tilgange, der har haft en god effekt på den specifikke borger.

- Sammen om Psykiatri har givet nye muligheder for nogle af de borgere, der ellers har været svære at finde de rigtige tilbud til, og jeg synes, det er stærkt, at vi sammen med 22 kommuner er blevet enige om at danne dette fællesskab til gavn for borgerne, lyder det fra Anne Mette Vind, der er Sygeplejefaglig direktør i Psykiatrien i Region Syddanmark. 

- Og så glæder jeg mig også over, at Sammen om Psykiatri ligeledes har styrket det generelle samarbejde mellem Psykiatrien i Region Syddanmark og kommunerne - netop fordi vi har fået et bedre indblik i hinandens verdener. Vi har fået et personligt kendskab til hinanden, og det gør samarbejdet i hverdagen langt nemmere.

Samarbejdsmodellen fra projektet overgår nu til den almindelige drift i kommunerne og regionen.

For yderligere information

Anne Mette Vind

Anne Mette Vind

Sygeplejefaglig direktør


99 44 48 03

Lise Plougmann Willer

Formand for Socialdirektørforum i Region Syddanmark


29 64 47 53
APPFWU01V