Skip til primært indhold

10 år med digital behandling i Region Syddanmark

Fra langsomt internet til digital terapi, videokonsultationer, apps, kunstig intelligens og virtual reality. Da Center for Digital Psykiatri (CEDIP) i november 2013 officielt blev åbnet, var det starten på en massiv udvikling inden for digitale psykiatriske tilbud.

Årskonference for Center for Digital Psykiatri

Center for Digital Psykiatri er kommet langt på de første ti år, siden det startede op i Psykiatrien i Region Syddanmark som det første af sin slags på psykiatriområdet i Danmark. 

Centret er gået fra at være en udviklingsenhed kun for syddanske borgere, til at blandt andet Internetpsykiatrien.dk og Mindhelper.dk i dag er landsdækkende tilbud, som bruges af alle fem regioner.

De forskellige digitale tilbud skal være med til at sikre, at alle danskere i hele landet får let og lige adgang til mental sundhed og psykiatrisk behandling. Allerede i dag søger et stigende antal danskere forebyggende støtte, og flere får behandling online.

Det hele startede med Internetpsykiatrien, et online behandlingstilbud til borgere i Region Syddanmark med let til moderat depression og angst. Fra at være et regionalt behandlingstilbud er Internetpsykiatrien nu et landsækkende sundhedstilbud, som er i en hastig udvikling. I 2022 var der omkring 2000 forsamtaler og 540 behandlingsforløb med skriftlig støtte fra psykologer, og vi kan se, at søgningen til tilbuddet stiger igen i år.

Hjemmesiden Mindhelper.dk, der startede som et fondsstøttet udviklingsprojekt, er med flere end 1 million brugere i dag Danmarks største informationsside om mental sundhed for unge. Her kan de unge selv, deres forældre og fagpersoner søge forebyggende rådgivning, viden og konkret støtte ved psykisk mistrivsel.

- På de her 10 år har vi bevæget os med raketfart fra en velfærdsteknologisk kravlegård til et center med veldokumenterede digitale behandlingstilbud, som nu gavner rigtig mange danskere hvert år i hele landet. Det er vi stolte af, siger Anders Meinert Pedersen, lægefaglig direktør i Psykiatrien Region Syddanmark, som var en af personerne bag ideen til centret og har været med siden opstarten i 2013.

- Især når vi i starten ikke engang havde tilstrækkelig hastighed i ledningsnettet til at kunne tilbyde stabile forbindelser til videosamtaler, og nu arbejder vi med virtual reality og kunstig intelligens til at forbedre den psykiatriske behandling for patienterne, understreger han.

Vigtig forskning til fremtiden 

Center for Digital Psykiatri arbejder desuden med forskellige forskningsprojekter, hvor de forsker i, udvikler og afprøver nye digitale løsninger – f.eks. Virtual Reality, apps og kunstig intelligens i psykiatrien. Og der er potentiale til flere relevante tilbud i fremtiden.

- Centeret har stået for udviklingen af digital terapi hele vejen fra at være en god idé til at blive et behandlingstilbud, som nu kan behandle danskere i hele landet. Potentialet er enormt, både i forhold til digital forebyggelse og behandling. Vi kigger ofte mod udlandet, når vi skal forestille os fremtiden. I lande som Skotland, Australien og Canada er digitale løsninger en vigtig del af det offentlige tilbud ved psykisk mistrivsel og sygdom. Vi har bygget fundamentet for, at det også kan blive det i Danmark, siger Marie Paldam Folker, centerchef i Center for Digital Psykiatri.

De digitale tilbud er på ti år gået fra at være et lille hjørne af psykiatrien, til nu at være et vigtigt supplement til fysiske møder og behandling. Og i fremtiden vil det formentlig dreje sig om mange tusinde danskere over hele landet, der hvert år får digital hjælp ved psykisk mistrivsel og sygdom.

Digital psykiatri er dermed også en måde at nå ud til nogen af dem, som psykiatrien ellers ikke når – og dem som lige nu står over for ventetid, har brug for mere fleksibilitet eller mangler det rette fysiske behandlingstilbud i deres lokalområde.

Anders Meinert Pedersen

Anders Meinert Pedersen

Lægefaglig direktør


99 44 48 02

Marie Paldam Folker

Afdelingschef

Center for Digital Psykiatri


23 60 65 89
APPFWU02V