Skip til primært indhold

Stort nationalt studie skal hjælpe børn med autisme

280 testfamilier er lige nu ved at blive fundet til et stort nationalt forskningsprojekt. Målet med projektet er at undersøge, om man kan udvikle færdigheder hos et barn med autisme ved at støtte forældrenes kompetencer.

- Det nye er, at terapeuten arbejder med forældrene og ikke barnet. Tanken er, at hvis man klæder forældrene bedre på til at støtte barnets sproglige og sociale færdigheder, så vil de jo blive ved med at være i barnets liv - også når terapeuten ikke er der mere.

Sådan lyder det fra Niels Bilenberg, der er professor i børne- og ungdomspsykiatri i Psykiatrien i Region Syddanmark.

Projektet hedder DAN-PACT, og er et replikationsstudie af et engelsk forskningsprojekt. Dog er DAN-PACT skaleret op i størrelse både hvad angår antal testfamilier og effektmål.

- Det engelske studie viste, at når der var gået et år, så var børnene til forældre, der havde fået hjælpen, væsentlig bedre fungerende end kontrolgruppen.

Efter seks år fulgte de op på familierne igen, og de resultater slog benene væk under alle. Afstanden mellem kontrolgruppen og dem, der havde fået hjælpen, var fortsat lige så stor. Det er der aldrig nogensinde nogen, som har vist før.

Niels Bilenberg uddyber, at i tidligere forskningsprojekter, hvor terapeuten har arbejdet med barnet, så har effekten aftaget over tid. Klar til implementering hvis det virker Alle børnepsykiatriske afdelinger i Danmark er med i forskningsprojektet, og det er en klar fordel, hvis det viser sig, at behandlingen har en effekt.

- Så er første skridt mod implementering allerede taget. Vi vil faktisk være i stand at gøre DAN-PACT til en standardbehandling straks efter data er gjort op, hvis det viser sig effektfuldt, siger Niels Bilenberg.

Projektets samlede budget ligger på 42 millioner kroner. Heraf er der også penge til fem phd-projekter, hvoraf en af dem skal kigge på de samfundsøkonomiske gevinster ved behandlingen.

- Nogle gange snakker man om, at der er alt for meget forskning, som bliver lagt i skuffen, når folk har udgivet en artikel.

At forskning kommer ud og bliver en del af hverdagen i klinikken, er noget af det, som Psykiatrien i Region Syddanmark har haft rigtig meget fokus på. Derfor gør vi også meget ud af, at en del af projektet er, at implementere det.

20 familier har allerede testet behandlingen Forud for projektet har DAN-PACT -gruppen lavet et pilotstudie. Her har 20 familier deltaget i forløbet, som består af 18 sessioner fordelt på et år. Det første halve år mødes forældrene med en psykolog hver anden uge, hvor de får feedback og små opgaver i forhold til samværet med deres barn.

— Familierne har været ovenud tilfredse og kan virkelig mærke en forskel. Men vi har jo stadig ikke bevist, at det virker. Pilotforsøget har testet metoden af, så forskerholdet sikrer sig, at forsøget kan fungere i praksis. Eksempelvis besluttede de at give tilbud om online møder med psykologen under pilotforsøget.

- Online møder fungerer faktisk ganske fint. Forældrene var næsten mere tilfredse med det online tilbud, fordi det blev nemmere at passe møderne ind i en hverdag.

Især i Region Syddanmark, hvor der er lange afstande.

Niels Bilenberg håber på at DAN-PACT kan have rekrutteret de 280 testfamilier inden sommeren 2024. Hele forsøget forventes afsluttet i efteråret 2025.

Professor Niels Bilenberg

Professor Niels Bilenberg undersøger ny tilgang kaldet DAN-PACT i et forsøg på at hjælpe børn med autisme og deres familier

APPFWU02V