Skip til primært indhold

SUPER projektet

Formålet med SUPER projektet er at udvikle en praksisorienteret guideline for brugerinddragelse i forbindelse med udvikling, tilpasning og implementering af digitale løsninger til understøttelse og fremme af mental sundhed.

Projektets formål

Formålet med SUPER projektet er at udvikle en praksisorienteret guideline for brugerinddragelse.

Guidelinen skal bruges til:

  • udvikling
  • tilpasning og
  • implementering

af digitale løsninger til understøttelse og fremme af mental sundhed.

Forkortelsen SUPER

SUPER står for Succesful User Participation Examples and Recommendations in Digital Mental Health.

Implementering og tilpasning af løsninger i Europa

Den nye guideline vil have fokus på implementering og især tilpasning af allerede eksisterende digitale løsninger til mental sundhed på tværs af landegrænser. Det gør det muligt at udbrede og indfri potentialet for de mange gode digitale løsninger, som løbende udvikles i Europa.

En vigtig del af projektet er rettet mod at teste og videreudvikle indhold og struktur for guidelinen gennem:

  • tilpasning
  • oversættelse og
  • test af 2 digitale løsninger

inden de kan frigives på et nyt marked.

Apps Stress Autism Mate (SAM) og SAFE

Det drejer sig specifikt om den hollandske app Stress Autism Mate (SAM), som testes i forhold til danske brugere. Og den danske app SAFE, som omvendt testes og tilpasses hollandske brugere. Brugerinddragelse med deltagelse af både slutbrugere og sundhedsprofessionelle har derfor spillet en central rolle i både udvikling og den videre tilpasning af begge applikationer.

Samarbejde og tidsperiode

SUPER projektet bygger på et samarbejde mellem:

  • det hollandske psykiatri hospital, GGz Centraal og
  • det belgiske universitet, Thomas More University of Applied Sciences og
  • Center for Digital Psykiatri.

Projektet løber fra den 1. september 2023 til den 28. februar 2025 og er støttet af Interreg North Sea.

Læs mere om SUPER projektet på Interreg North Sea SUPER hjemmesiden

Kontakt

Søren Lange Nielsen

Konsulent

Center for Digital Psykiatri


21 63 66 25

Christian Korthé Carlsen

Konsulent

Center for Digital Psykiatri


21 96 55 38
APPFWU02V