Skip til primært indhold

Virtual Reality til behandling af socialfobi - VR8-klinikken

VR8-klinikken er en prøveklinik, hvor vi undersøger, hvordan en klinik, der behandler socialfobi ved brug af Virtual Reality (VR) kan fungere. Prøveklinikken er en del af VRaid (VR8) projektet, hvor der i behandlingen af socialfobi arbejdes med individuelt tilpasset eksponering i VR på baggrund af målinger af svedrespons og pulsfrekvens.

Søg om deltagelse

Prøveklinikken har den seneste tid oplevet stor efterspørgsel. Alle tider til behandling og udredning er booket, og vi kan desværre ikke tage flere deltagere ind. Tak for din interesse.

Virtual Reality baseret behandling med kropslige målinger

I Virtual Reality (VR) præsenteres brugeren for bl.a. billeder og lyd, som sammensat skaber en oplevelse af at være til stede i en simuleret virkelighed eller verden. I vores forskning anvender vi VR til at give dig oplevelsen af at befinde dig i situationer, som kan fremprovokere socialfobi, uden at du er fysisk til stede i dem.

Symptomer på socialfobi kan være, hvis du ofte:

 • Spekulerer over, hvad andre tænker om dig, om de tænker dårligt om dig, eller om du bliver til grin
 • Er bange for at gøre noget forkert og tiltrække dig opmærksomhed
 • Får det fysisk dårligt, når du er sammen med andre. Det kan være i form af kvalme, ondt/uro i maven, svimmelhed, rødme, sveden eller rysten
 • Oplever, at dine tanker og bekymringer om f.eks. hvad andre tænker om dig, giver dig arbejdsmæssige og sociale begrænsninger

Kognitiv adfærdsterapi anbefales til behandling af angstlidelser som socialfobi, hvor der arbejdes med de tanker, følelser, adfærd og kropslige reaktioner, som vedligeholder angsten. En vigtig del af behandlingen er eksponering, som består af en gradvis udfordring af angsten, gennem aktivt at opsøge situationer, man frygter eller undgår.

De seneste års forskning har vist, at VR effektivt kan bruges til eksponering i behandlingen af socialfobi.

 

Behandlingsforløbet indeholder som udgangspunkt 10 ugentlige sessioner. Det vil sige 1 session om ugen i 10 uger. Selve behandlingen består af individuel kognitiv adfærdsterapi ved en psykolog. I sessionerne anvendes der VR til at skabe dagligdagssituationer, som personer med socialfobi ofte undgår eller frygter - også kaldet eksponering. 

Under eksponeringen vil der blive foretaget målinger af puls- og svedrespons, hvilket gør det muligt for os at tilpasse oplevelsen af VR, så den passer til den enkelte persons oplevelse af angst. Mellem sessionerne laves der aftaler om hjemmearbejde, bl.a. i form af eksponeringsopgaver i hverdagen derhjemme.

Som patient i VR8-klinikken, som er en del af vores forskningsprojekt VR8, vil du gennem din behandling få viden og redskaber, som understøtter evnen til at håndtere socialfobi. Som en del heraf, får du mulighed for at blive eksponeret for potentielt angstfremkaldende situationer i VR for derigennem at arbejde aktivt med din socialfobi. 

Derudover bidrager du, gennem din deltagelse i forskningsprojektet, til at skabe værdifuld ny viden om, hvordan VR-baseret behandling virker, og hvordan den kan tilbydes til andre i fremtiden.

For at kunne modtage behandlingen er der nogle kriterier som skal være opfyldt: 

 • Du skal være fyldt 18 år
 • Du må ikke have en autisme spektrum forstyrrelse, svære depression eller en psykoselidelse
 • Du må gerne have andre former for angst, eller let til moderat depression, ud over socialfobi
 • Du må ikke have epilepsi eller andre udfordringer, der gør, at du ikke vil kunne anvende VR
 • Du må ikke have et aktivt misbrug af alkohol eller stoffer
 • Du skal tale og forstå dansk 
 • Du skal have MitID og være tilmeldt Digital Post

Går du med tanker om at gøre skade på dig selv eller tage dit eget liv, er VR8-klinikkens tilbud ikke det rigtige for dig. I stedet kan du henvende dig ved egen læge. Har du akut behov for hjælp, skal du henvende dig ved en psykiatrisk skadestue.

Behandlingen foregår hos Center for Digital Psykiatri, Heden 11, 5000 Odense. Det er derfor vigtigt, at du har mulighed for at møde op til behandlingen her på adressen.

Hvis du beslutter dig for, at du gerne vil deltage i behandlingen, vil du blive bedt om at udfylde et spørgeskema. Her skal du indtaste almindelige personoplysninger, herunder kontaktoplysninger, baggrundsoplysninger samt følsomme persondata som f.eks. helbredsoplysninger. Dine personlige oplysninger vil blive behandlet og opbevaret i overensstemmelse med gældende lovgivning. Oplysningerne vil kun blive behandlet af fagpersoner, som alle er omfattet af tavshedspligten. 

Vi indhenter ikke oplysninger fra din patientjournal i forbindelse med forskningsprojektet. Dog har vi pligt til at journalisere behandlingsforløbet hos os i din journal, da din deltagelse i projektet indebærer både udredning og behandling.

Der kan være flere årsager til, at den behandling, vi kan tilbyde, ikke er det rigtige behandlingstilbud til dig. Det kan f.eks. skyldes andre psykiske udfordringer, eller at du er selvmordstruet. Er det ikke muligt at få behandling hos os, så anbefaler vi, at du tager kontakt til egen læge eller søger anden behandling.

Har du akut behov for hjælp, skal du henvende dig ved en psykiatrisk skadestue.

Kontakt

Per Trads Ørskov

Psykolog, Ph.d., Projektleder

Center for Digital Psykiatri


21 31 77 39
APPFWU01V