Skip til primært indhold

Autonomi, værdighed og det sårbare liv

Bør vi begrænse besøg fra pårørende til denne patient i bælte? 

Sagsfremstilling

Dilemmaet opstår omkring en patient, der i perioder er fastspændt i bælte. Når patienten er indlagt, kommer pårørende på besøg. Besøgene er hyppige og ofte flere gange om dagen. Til tider er patienten bæltelagt i flere dage, og her kommer pårørende også på besøg. Patienten er af og til hjemme på besøg ved familien, hvor patienten bor når denne ikke er indlagt. Patienten vil gerne besøge og have besøg af familien. Der er dog tvivl om hvorvidt det er godt for patienten at være hjemme, da familien ofte ringer og fare frem med bål og brand om at patienten skal tilbage på afdelingen igen. Personalet er tilmed uforstående overfor relationen mellem de pårørende og patienten, i det patienten nogle gange langer ud efter familiemedlemmer, når de kommer på afdelingen.

Situationen er vendt af flere omgange i personalegruppen om hvilke muligheder personalet har ift. at løse problematikken. Der opstår udbredt tvivl blandt personalet om hvorvidt de kan bede pårørende om ikke at besøge patienten så ofte og særligt når denne er i bælte.

Bør vi begrænse besøg fra pårørende til denne patient i bælte? 

Ja, fordi       

 • Lovgivningen giver muligheden for at afvise besøg der er uhensigtsmæssige for patientens behandling
 • Vi har pligt til at sikre et godt arbejdsmiljø.
 • Der skal tages hensyn til medpatienter
 • Patient er sårbar og har voldsom adfærd
 • Det er ressourcekrævende i den konkrete sag
 • Vi vil ikke lade os presse af pårørende og risikere at gøre skade ift. behandling og personale
 • Det kan være konfliktoptrappende (jf. psykiatriloven, sundhedsloven)

Nej, fordi

 • Vi kan ikke nå til enighed om rammen for besøg
 • Begge parter ønsker besøg (patient og pårørende)
 • Vi vil ikke gøre forskel på patienter
 • Det kan være konfliktoptrappende ift. familien og patienten
 • Vi har ikke ressourcerne til at håndtere konsekvenserne ved at afvise pårørende

Sager behandlet af Klinisk Etisk Komite er som udgangspunkt offentlige.
Kontakt næstformand, hvis du ønsker sager om et bestemt emne.

Kontakt

Lene Hovedskou

Næstformand for KEK og etisk konsulent

Ansat i Administrationen


24 79 82 32
APPFWU02V