Skip til primært indhold

Meningsfulde aktiviteter er win-win

Hvad har fodbold, sønderjysk kagebord, VR-briller og strikning til fælles?

De indgår alle i psykiatrisygehusets recovery-orientererede tilgang, hvor der er sat ekstra fokus på at skabe meningsfulde aktiviteter for patienterne.

De skal både engagere og udvikle patienternes sociale, fysiske og psykiske kompetencer.

I forbindelse med indsatsen for at reducere tvang blev viften af aktivitetsmuligheder i psykiatrien udvidet.

- Det betyder, at vi nu har sanseparker, fitness- og boldspilrum, besøgshunde og meget mere. Aktiviteterne stimulerer patienterne og har helt generelt en gavnlig effekt på recoveryprocessen. De forskellige aktiviteter tilfører forskellige positive aspekter i behandlingen, som rækker ud over det oprindelige tvangsreducerende formål, forklarer Lene NIelsen, der er fysisk aktivitetskonsulent (FAK-konsulent) ved Psykiatrisk Afdeling Odense. aktiviteterne også kan bruges til rigtig mange andre ting.

Flere meningsfulde aktiviteter gavner patienterne, det smitter af på humøret og løfter samværdet på afdelingen.

- Vi har en del patienter, der er inaktive, når de er indlagte. Og det er positivt for dem, at de også får rørt sig. Aktiviteterne giver desuden ro til patienterne, og den her rastløshed, som patienterne nogle gange har, aftager, fortæller hun.

Det er forskellige aktiviteter, som giver mening for patienterne. De unge – specielt mandlige – patienter nyder at spille Playstation, mens den lidt ældre kvinder fx foretrækker håndarbejde.

Det er ikke kun de fysiske aspekter, som aktiviteterne bidrager til. Patienten får også via aktiviteterne oparbejdet og vedligeholdt sociale kompetencer, der understøtter den recovery-orienterede proces.

- Foruden den fysiske del udvikler, træner og vedligeholder vi også deres sociale kompetencer med aktiviteterne. Når vi fx går ture, plejer sansehaven eller spiller bowling henad gangen, kan vi se, hvordan patienterne interagerer og fungerer i et socialt fællesskab.

Så det er jo en win-win.

Vi kan bruge det, og patienterne kan bruge det, siger Lene.

At patienterne deltager i planlægning af aktiviteterne er et grundlæggende element, som bidrager til, at de deltager og engagerer sig. Desuden er der i udviklingsprocessen af tilbuddene også behov for at involvere de pårørende, kommunen og frivilligorganisationer, så patienterne kan forsætte med at deltage i aktiviteterne, når indlæggelsen slutter.

OBS: Artiklen er er bragt i juniversionen af psykiatriens medarbejderblad PS! og kan deles uredigeret eller i brudstykker med kildehenvisning.

Billeder kan hentes hos og deles efter aftale

Lasse Olsson

Fotograf


21 14 54 45
APPFWU02V