Skip til primært indhold

Mere frivillighed - mindre tvang

For mange tvangsindlæggelser fik Psykiatrisk Afdeling Aabenraa og personale fra bostedet Hertughaven Sønderborg Kommune til at se på et tættere samarbejde om den enkelte patient. Det har båret frugt. Antallet af tvangsindlæggelser er faldet og frivilligheden steget.

Psykiatrien kunne for et år siden konstatere, at antallet af tvangsindlæggelser af beboere fra botilbuddet Hertughaven i Augustenborg var steget. Det samme var beboernes antal af sengedage, der i januar 2022 var på vej mod 140 sengedage på en måned.

Samarbejde på tværs af sektorer og Kommuner

Sønderborg Kommune og Psykiatrien i Region Syddanmark indgik derfor i et tæt samarbejde mellem botilbuddet Hertughave, Lokalpsykiatrien og Sengepsykiatrien i Aabenraa med en ambition om at skabe en hverdag for patienten, der tog hensyn til de særlige behov, patienten har i forhold til de udfordringer, den enkelte patient har.

Disse udfordringer kan være meget forskellige, og netop derfor er det vigtigt med samarbejdet, påpeger chefsygeplejerske på Psykiatrisk Afdeling Aabenraa, Yvonne Reinholdt.

-  Hensigten er at forebygge uhensigtsmæssige tvangsindlæggelser og dermed bidrage til en mere stabil hverdag for den enkelte. Det betyder, at vi sammen finder fleksible løsninger for den enkelte patient. For os som ledelse er fokus på at fjerne barrierer med henblik på at smidiggøre samarbejdet i en fælles forståelse af, hvordan vi fra begge sektorer kan gå nye veje i samarbejdet, siger Yvonne Reinholdt. 

Samarbejde på tværs og helhed i hverdagen var ambitionen og ved årets sidste måned kunne man konstatere, at antallet af tvangsindlæggelser var nede på 0 på de fulgte patienter. Samtidig var der en drastisk reduktion i antallet af sengedage, hvor antallet var dykket fra næsten 140 i starten af året til 12 i december. Til gengæld var antallet af frivillige indlæggelser steget lidt henover året. Tvang var altså afløst af frivillighed og de enkelte forløb var klart blevet mere trygge og stabile.

Forebyggelse forhindrer tvang

I et tæt samarbejde mellem de to sektorer lykkes det at forebygge situationer, der tidligere havde udviklet sig til tvang.

Eksempelvis lykkes det at motivere en patient, der tidligere var behandlet under ”tvungen ambulant opfølgning” og som havde store udfordringer, når depotmedicinen skulle indtages, til at komme til frivillig indlæggelse op til fire dag før vanlig depot tid. Alternativt kunne en medarbejder fra sengeafdelingen køre ud til bostedet, for at give patienten depotmedicinen. Dermed foregår det, der før har været forbundet med ubehagelige oplevelser for patienten, nu helt frivilligt.

Psykiatri- og handicapchef i Sønderborg Kommune, Helle Schultz, har noteret tydelige forbedringer efter det fælles forløb.

- Vi har nu fået et fælles sprog med sengeafdelingerne og anvender de samme faglige metoder. Samspillet og sammenhængen er tydelig for de fleste af beboerne og vi oplever dem mere trygge og mere samarbejdsvillige, konkluderer Helle Schultz.

Forsøget mellem de to sektorer har resulteret i en øget fælles forståelse, større fleksibilitet i samarbejdet og bedre og mere smidige overgange for beboeren.

Botilbuddet Hertughaven

APPFWU01V