Skip til primært indhold

Om afdelingen

ATT udreder og behandler PTSD og psykiske lidelser som følge af krigs-, tortur- og flugttraumer hos mennesker med flygtninge- og anden etnisk baggrund, samt følgerne af tjenesterelaterede traumer hos hjemvendte danske soldater. Endvidere udreder og behandler ATT personer med PTSD, som vurderes at skulle behandles på regions- og højt specialiseret funktion.

Målgruppe for behandling i ATT

Afdelingen for Traume- og Torturoverlevere udreder og behandler:

  • Traumerelaterede psykiske lidelser hos mennesker med flygtninge- og anden etnisk baggrund, som er traumatiserede uden for Danmark i forbindelse med krig, tortur, flugt og lignende.
  • Personer med PTSD, som vurderes at skulle behandles på regions- og højt specialiseret funktion.
  • PTSD hos danske soldater, som er traumatiserede under international udsendelse med det danske forsvar, og som vurderes at skulle behandles på højt specialiseret funktion. Udredning og behandlingen af denne målgruppe sker i samarbejde med Psykiatrisk Afdeling Odense.

Behandling af PTSD - Post Traumatic Stress Disorder

PTSD kan ikke altid helbredes fuldstændigt, men der er gode chancer for, at patienten efter behandlingen vil få et bedre liv.

Behandling kan hjælpe med til, at:

  • Mindske de psykiske og fysiske symptomer og forbedre patientens funktionsniveau, så patienten kan fungere i sin dagligdag.
  • Etablere en god basis for fremtidig støtte fra f.eks. patientens egen læge og sociale myndigheder.

ATT har behandling i Odense og Vejle. Brevet med din aftale indeholder adressen på, hvor du skal møde.

Ledelsen på afdelingen for Traume- og Torturoverlevere

Janus Staffe

Afdelingschef


23 32 92 55

Specialistrådgivning til praktiserende læger

Specialistrådgivning ATT


23 32 92 55

Mere information:
Specialistrådgivning til praktiserende læger, der kan kontakte en speciallæge i psykiatri.

Alle afdelinger i voksenpsykiatrien står til rådighed for specialistrådgivning på hverdage fra kl. 8:00 til 15:30.

Kontaktoplysninger for eksterne samarbejdspartnere

Afdelingens EAN-nr.: 5798 0025 71646

Afdelingens CVR-nr.: 29 19 09 09

Mail: Sikker mail for eksterne samarbejdspartnere.

Afdelingskoder og lokationsnumre for henvisning

Afdeling for Traume- og Torturoverlevere i Vejle

Afdelingskode: 6008148

Lokationsnummer: 5790002014178


APPFWU02V