Skip til primært indhold

Fremskudt funktion for forældre - Billund, Fredericia, Kolding og Vejle

Formålet med Fremskudt funktion er, at børn og unge i mistrivsel og deres familie oplever at få hurtig hjælp. Indsatsen fokuserer på, hvad barnet eller den unge har brug for, for at kunne bevare en normal hverdag. Fremskudt funktion er et samarbejde mellem Psykiatrien i Region Syddanmark og 20 syddanske kommuner.

Målgruppe for Fremskudt funktion

Målgruppen er børn og unge fra 6 - 17 år, som er i mistrivsel.
Det kan f.eks. være hvis:

 • barnet eller den unge ikke kommer i skole
 • har svært ved at indgå i sociale sammenhænge
 • har et begyndende svært forhold til mad
 • har svært ved at holde opmærksomhed
 • barnet eller den unge er trist og ængstelig

Børn og unge som modtager behandling i Børne- og ungdomspsykiatrien er ikke en del af målgruppen for tilbuddet. 

Indsatsen i Fremskudt funktion

Fremskudt funktion består af fire dele:

 • sparringsteammøder
 • direkte indsatser
 • rådgivning og sparring til fagpersoner
 • samarbejde med frivillige organisationer

Sparringsteammøde

På et sparringsteammøde i Fremskudt funktion drøftes jeres barns situation.

Deltagere i sparringsteammøderne er:

 • regionale medarbejdere fra psykiatrien
 • medarbejdere fra kommunen f.eks. PPR, skole og andre
 • forældre til et barn/ ung i mistrivsel og eventuelt den unge

På sparringsteammødet gennemgås jeres barns situation sammen med jer og der lægges en plan for, hvilken støtte jeres barn har brug for og hvem der hjælper med det. Sparringsteamet yder rådgivning om det videre forløb for jer og jeres barn, men det er psykiatrisygehuset eller kommunen, der træffer de endelige beslutninger. Hvis I vurderer, at jeres barn har gavn af at deltage på mødet, så er det også muligt.
Efter sparringsteammøderne udsendes et referat med aftalerne fra mødet til jer og til jeres barn, hvis barnet er over 15 år.

Som forældre til et barn i mistrivsel kan du kontakte dit barns skole, hvis du ønsker at få hjælp fra Fremskudt funktion. 

Webinar om følelser og følelsesregulering for forældre med børn i skolealderen eller teenagebørn

Webinar om følelser og følelsesregulering er til dig, der er interesseret i redskaber til at hjælpe dit barn eller teenager med at regulere svære og stærke følelser.

Se webinar om følelser og følelsesregulering for forældre til skolebørn og teenagere

Du er nødsaget til at acceptere alle cookies for at se indholdet

APPFWU02V