Skip til primært indhold

Somatisk tvang

Hvis en patient skal frihedsberøves pga. psykisk sygdom, skal patienten opfylde visse kriterier. Her finder du information om Psykiatrien i Region Syddanmarks e-læringskursus til medarbejdere.

E-læring om Psykiatriloven

E-læring om Psykiatriloven indeholder et modul om reglerne for brug af tvang i den somatiske behandling, der bl.a. omhandler den lovgivning ift. varigt inhabile patienter.

I modulet får svar på spørgsmål som:

  • I hvilke situationer kan sundhedsloven anvendes til at indlede eller fortsætte en behandling uden informeret samtykke?
  • Hvad siger ny lov om somatisk tvang af varigt inhabile?
  • I hvilke tilfælde gør sundhedsloven det muligt at tilbageholde eller tilbageføre en patient?

Modulet er en del af et samlet e-læringskursus om Psykiatriloven, der ligger på Regions Syddanmarks kursusportal Plan2Learn.

APPFWU01V