Skip til primært indhold

Fremskudt funktion for praktiserende læger - Billund, Fredericia, Kolding og Vejle

Fremskudt funktion er et tilbud til børn og unge i mistrivsel med lettere psykiatriske problemstillinger. Formålet med indsatsen er, at den igangsættes hurtigt, så barnet eller den unge kan bevare en normal hverdag. Fremskudt funktion er et samarbejde mellem Psykiatrien i Region Syddanmark og 20 syddanske kommuner.

Målgruppe for Fremskudt funktion

Målgruppen er børn og unge fra 6 - 17 år, som er i mistrivsel.
Det kan f.eks. være hvis:

  • barnet eller den unge ikke kommer i skole
  • har svært ved at indgå i sociale sammenhænge
  • har et begyndende svært forhold til mad
  • har svært ved at holde opmærksomhed
  • barnet eller den unge er trist og ængstelig

Børn og unge som modtager behandling i Børne- og ungdomspsykiatrien er ikke en del af målgruppen for tilbuddet. 

Indsatsen i Fremskudt funktion

Fremskudt funktion består af fire dele:

  • sparringsteammøder
  • direkte indsatser
  • rådgivning og sparring til fagpersoner
  • samarbejde med frivillige organisationer

Sparringsteammøder

Som praktiserende læge kan du kontakte Fremskudt funktion, når du møder et barn i mistrivsel og hvor du vurderer, at der er behov for enten en kommunal indsats, eller hvor der er lettere psykiatriske problemstillinger, som ikke kræver en henvisning til psykiatrien.

På sparringsteammøder i Fremskudt funktion deltager fagfolk fra psykiatrien og fra kommunen f.eks. PPR-psykologer, sagsbehandler og skoleleder og barnets forældre.

På mødet drøftes barnet eller familiens problemstillinger og der aftales en plan for, hvordan familien kan få hjælp eller støtte. Alle sager drøftes efter aftale med forældrene. Når du indsender en sag til drøftelse, har du mulighed for selv at deltage på mødet enten fysisk eller via video. 

For at indstille en sag til Fremskudt Funktion kan du kontakte en regional medarbejder fra Børne- og ungdomspsykiatrien, som kan bringe sagen med på et sparringsteammøde.

Fremskudt koordinering

Fremskudt koordinering er et møde om, hvorvidt et barn skal henvises til psykiatrien eller ej. Som praktiserende læge kan du få sparring, hvis du er i tvivl om, hvorvidt et barn skal henvises til psykiatrien. På møderne deltager faglige ledere fra psykiatrien og fra kommunen. Hvis barnet ikke hører til psykiatriens målgruppe, aftaler vi på mødet, hvad der alternativt kan gøres i for eksempel kommunal regi, og hvem der skal være tovholder.

Forberedelse, deltagelse og præsentation af sagen

Vi opfordrer til, at du som praktiserende læge selv deltager på mødet og præsenterer sagen. Der er afsat 15 minutter pr. sag. Som forberedelse til mødet er der vedhæftet et oplysningsskema. Hvis det er dig, der har en sag på mødet, er det dit ansvar at indhente samtykke og at udarbejde et kort beslutningsreferat. Efter mødet orienterer du familien om drøftelsen.

Kontaktoplysninger til Fremskudt funktion for praktiserende læger

Britta Juul Slaikjær

Børne- og Ungdomspsykiatri Syddanmark


24 22 76 82

Ellen Schmidt-Rasmussen Kjær

Børne- og Ungdomspsykiatri Syddanmark


29 65 48 45
APPFWU02V