Skip til primært indhold

Fremskudt funktion for fagpersoner - Billund, Fredericia, Kolding og Vejle

Fremskudt funktion er et tilbud med flere indsatser til børn og unge fra 6-17 år i mistrivsel. Find informationer til fagpersoner og kontaktoplysninger for hjælp og sparring. Fremskudt funktion er et samarbejde mellem Psykiatrien i Region Syddanmark og 20 syddanske kommuner.

Målgruppe for Fremskudt funktion

Målgruppen er børn og unge fra 6 - 17 år, som er i mistrivsel.
Det kan f.eks. være hvis:

 • barnet eller den unge ikke kommer i skole
 • har svært ved at indgå i sociale sammenhænge
 • har et begyndende svært forhold til mad
 • har svært ved at holde opmærksomhed
 • barnet eller den unge er trist og ængstelig

Børn og unge som modtager behandling i Børne- og ungdomspsykiatrien er ikke en del af målgruppen for tilbuddet. 

Indsatsen i Fremskudt funktion

Fremskudt funktion består af fire dele:

 • sparringsteammøder
 • direkte indsatser
 • rådgivning og sparring til fagpersoner
 • samarbejde med frivillige organisationer

Sparringsteammøde

Deltagere i sparringsteammøderne er:

 • regionale medarbejdere fra psykiatrien
 • medarbejdere fra kommunen f.eks. PPR, skole og andre
 • forældre til et barn/ ung i mistrivsel og eventuelt den unge

På sparringsteammødet gennemgås barnets situation og der lægges en plan for, hvilken støtte barnet har brug for og hvem der hjælper med det. Sparringsteamet yder rådgivning om det videre forløb, men det er psykiatrisygehuset eller kommunen, der træffer de endelige beslutninger.

En fagperson i barnets nærmiljø kan indstille barnet eller den unge til et sparringsteammøde i Fremskudt funktion på grund af mistrivselsproblematik. Det kan være barnets skolelærer eller skoleleder, en PPR psykolog eller en kommunal sagsbehandler. Som fagperson i det kommunale kan du kontakte den lokale PPR-psykolog, for at indstille et barn til et sparringsteammøde i Fremskudt funktion. 

Rådgivning og sparring 

Som fagperson kan du også modtage sparring og rådgivning af medarbejdere fra Børne- og ungdomspsykiatrien i Region Syddanmark om et barn i mistrivsel eller vejledning til, hvad det næste skridt kunne være.

Kontaktoplysninger til Fremskudt funktion for sparring og rådgivning

Britta Juul Slaikjær

Børne- og Ungdomspsykiatri Syddanmark


24 22 76 82

Ellen Schmidt-Rasmussen Kjær

Børne- og Ungdomspsykiatri Syddanmark


29 65 48 45

Fremskudt koordinering

Fremskudt koordinering er et møde om, hvorvidt et barn skal henvises til psykiatrien eller ej. Som medarbejder i kommunen kan du få sparring, hvis du er i tvivl om, hvorvidt et barn skal henvises til psykiatrien. På møderne deltager faglige ledere fra psykiatrien og fra kommunen. Hvis barnet ikke hører til psykiatriens målgruppe, aftales det på mødet, hvad der alternativt kan gøres i for eksempel kommunalt regi, og hvem der er tovholder. Kontakt din leder for at bruge Fremskudt koordinering.

Tilbage til Skole

Tilbage til Skole er en tværfaglig indsats under Børne- og Ungdomspsykiatrien i Region Syddanmark til familier med børn og unge der har massivt skolefravær.

Konsultativ bistand og besøg i hjemmet

Der tilbydes konsultativ bistand til fagpersoner, der møder børn med højt skolefravær og / eller ustabilt skolefremmøde.

I et tæt samarbejde med ambulatorierne i Vejle, Esbjerg og Aabenraa tilbydes der besøg i hjemmet til familien omkring barnets ustabile skolefremmøde samt deltagelse i tværsektorielt samarbejde.

Kontaktoplysninger til Tilbage til Skole Sydjylland

Lone Højgaard Petersen

Sundhedsplejerske/Koordinator


23 69 30 87

Webinar om skolefravær

Webinaret henvender sig til fagpersoner, der hjælper familier med børn, hvor der ikke er et stabilt fremmøde i skolen. Webinaret præsenterer dig for viden, metoder og konkrete tiltag, som du kan bruge til at hjælpe de børn og unge, du møder, så de kan vende tilbage til deres skolehverdag. Skolefravær er ikke kun hårdt for det enkelte barn, men påvirker ofte hele familien.

Se webinar om Tilbage til Skole

Du er nødsaget til at acceptere alle cookies for at se indholdet

APPFWU01V