Skip til primært indhold

Fremskudt funktion for fagpersoner - Odense

Fremskudt funktion er et tilbud med flere indsatser til børn og unge fra 6-17 år i mistrivsel. Find informationer til fagpersoner og kontaktoplysninger for hjælp og sparring. Fremskudt funktion er et samarbejde mellem Psykiatrien i Region Syddanmark og 20 syddanske kommuner.

Fremskudt Kommune

Fremskudt Kommune er et samarbejde mellem Fremskudt funktion i Børne-og Ungdomspsykiatrien Syddanmark i Odense og Odense Kommune.

Målgruppen er:

  • Børn og unge mellem 6-17 år, som er bosat i Odense Kommune.
  • Barnet eller den unge og familien har henvendt sig telefonisk eller ved fremmøde til psykiatrisk akutmodtagelse og er ikke blevet tilbudt yderligere i psykiatrisk regi.

Indsatsen er en telefonisk kontakt med en vejvisende samtale inden for 5 hverdage efter familiens kontakt til psykiatrisk akutmodtagelse. Indsatsen iværksættes af Børne- og Ungdomspsykiatrien.

Kontaktoplysninger til Fremskudt funktion for sparring og rådgivning

Hanne Holm

Socialrådgiver

Børne- og Ungdomspsykiatri Syddanmark, Odense


40 19 80 78

Åben konsultation

Åben konsultation er et samarbejde mellem Fremskudt funktion i Børne-og Ungdomspsykiatrien Syddanmark i Odense og Odense Kommune.

Som fagperson ansat i Odense Kommune kan du henvende dig til Åben Konsultation for at få sparring, råd og vejledning om psykiatriske og mulige psykiatriske vanskeligheder hos et barn, hvis du som fagperson har kendskab til et barn eller ung mellem 0-17 år, som er i psykisk mistrivsel.

I Åben konsultation mødes man med en af Odense Kommunes børn- og ungelæger og en medarbejder fra Fremskudt funktion i Børne-og Ungdomspsykiatrien.

Som fagperson i Odense Kommune kan du finde mere information om booking og lignende i din egen organisation.

Tilbage til Skole

Tilbage til Skole er en tværfaglig indsats under Børne- og Ungdomspsykiatrien i Region Syddanmark til familier med børn og unge, der har massivt skolefravær.

Der tilbydes konsultativ bistand til fagprofessionelle, der gennem deres arbejde møder børn og unge med ustabilt skolefremmøde. Fagpersoner kan få faglig sparring vedrørende børn og unge med skoleproblematikker eller skolefravær, både generelt og på specifikke sager. Det gælder uanset, om barnet er indskrevet i psykiatrien eller ej.

Der tilbydes forløb for familier, hvor barnet er indskrevet i børne- og ungdomspsykiatrien, er færdigbehandlet og fortsat har kompliceret ustabilt skolefremmøde.

Kontaktoplysninger til Tilbage til Skole Fyn

Hanne Holm

Socialrådgiver

Børne- og Ungdomspsykiatri Syddanmark, Odense


40 19 80 78

Nini Engbo

Psykolog

Børne- og Ungdomspsykiatri Syddanmark, Odense


40 19 80 78

Webinar om skolefravær

Webinaret henvender sig til fagpersoner, der hjælper familier med børn, hvor der ikke er et stabilt fremmøde i skolen. Webinaret præsenterer dig for viden, metoder og konkrete tiltag, som du kan bruge til at hjælpe de børn og unge, du møder, så de kan vende tilbage til deres skolehverdag. Skolefravær er ikke kun hårdt for det enkelte barn, men påvirker ofte hele familien.

Se webinar om Tilbage til Skole

Du er nødsaget til at acceptere alle cookies for at se indholdet

APPFWU02V