Skip til primært indhold

Peerstøtte i psykiatrisygehuset

Psykiatrisygehuset har gode erfaringer med peerstøtte og ansatte peermedarbejdere.

Peermedarbejderne er mennesker, der har – eller har haft - en psykisk sygdom, men er kommet sig. Peermedarbejderne yder støtte til mennesker, der aktuelt er ramt af psykisk sygdom. Pårørende- og forældrepeers har tilsvarende egne erfaringer; henholdsvis som pårørende eller som forælder til en person/barn eller ung med psykisk sygdom.

Peermedarbejderne i psykiatrisygehuset gennemgår som en del af deres ansættelse et 15 dages peerkursus.

Formålet med kurset er: at deltagerne bliver klædt på til at inddrage egne erfaringer med psykisk sygdom og recovery i en professionel sammenhæng. Gennem indføring i relevante teorier og metoder omsættes levede erfaringer til peerfaglige kompetencer.

Læs mere om peerkurset på PsykInfo´s hjemmeside

Er du interesseret i selv at blive ansat som peermedarbejder i Region Syddanmark, opfordres du til at holde øje med ledige stillinger som peermedarbejder via Psykiatrien i Region Syddanmark´s jobportal, idet alle aktuelle ledige stillinger slås op her: Ledige stillinger i Psykiatrien i Region Syddanmark 

Peerkurset er en del af din ansættelse, når du ansættes i Psykiatrien i Region Syddanmark.

Kontakt PsykInfo

PsykInfo Region Syddanmark

Lille Grundet Hulvej 7, bygning N, 7100 Vejle


99 44 45 46

Mere information:
Åbningstid:
Mandag, tirsdag, onsdag og fredag kl. 9:30-14:30
Torsdag kl. 13:30-17:30

APPFWU02V