Skip til primært indhold

De 6 kernestrategier i forebyggelsen af tvang

De 6 kernestrategier er en helhedsorienteret model, der hjælper med at komme hele vejen rundt for at reducere tvang.

Fakta om de 6 kernestrategier

De 6 kernestrategier er evidensbaserede og skaber rammen omkring en systematik tilgang til at arbejde med nedbringelse af tvang.  De skaber fokus på forskellige elementer af forebyggelsen og fremmer en kultur der er inddragende og udviklende.

Strategierne er udviklet på baggrund af omfattende litteraturstudier og dialoger med eksperter, som har haft succes med at begrænse anvendelsen af tvang i en række forskellige psykiatriske behandlingstilbud til børn og voksne i USA og internationalt.

Organisatorisk ramme

De 6 kernestrategier fungerer som organisatorisk ramme for arbejdet med nedbringelsen af tvang, på alle afdelinger i Region Syddanmark.

Vigtigste budskaber

Forebyggelse af tvang er komplekst. De 6 kernestrategier skaber en organisatorisk ramme om opgaven som er systematisk og helhedsorienteret.

Det er en ledelsesmæssig opgave at sikre at strategierne indarbejdes på alle niveauer.

APPFWU02V