Gå til indhold
FORSIDEN | FOR ANSATTE | LÆS OP | REN TEKST | PRINT | SITEMAP |

Psykiatrien i Region SyddanmarkTil forsiden

Støtte til forskningsprojekter

Psykiatriens Forskningsfond støtter forskningsprojekter, der spænder bredt fra sandkasse til eliteforskning og fra epidemiologisk- til translationel forskning. Der kan ansøges om midler til forskningsprojekter under to ansøgningsrunder.

Den nye forskningsstrategi sætter patienten i centrum. Psykiatriens Forskningsfond har derfor besluttet, at ansøgere til Psykiatriens Forskningsfond skal beskrive, hvordan man vil inddrage patienter og pårørende i deres forskningsprojekter. Erfaringerne viser, at relevant inddragelse af patienter og pårørende er gavnligt for projektforløb og de endelige forskningsresultater.

Patienter og pårørende kan inddrages i alle trin i forskningsprocessen:
• I planlægningen (idéudvikling og problemformulering)
• I projekt gennemførelsen
• I formidlingen
For inspiration til konkrete aktiviteter som inddrager patienter og pårørende følg linket, hvor du finder listede eksempler på mulige indsatser under de 3 trin.

Eksempler på indsatsområder for aktiv patient og pårørendeinddragelse i forskningsprojekter

Opslag med af ny uddelingsrunde til forskningsprojekter, der er forankret i Psykiatrien i Region Syddanmark
Som led i Psykiatriens forskningsstrategi udbydes hermed midler til forskningsprojekter for 2. runde 2019 fra Psykiatriens Forskningsfond.

Ansøgninger skal sendes via et internetbaseret ansøgningssystem. Tilgangen til det elektroniske ansøgningssystem sker via Psykiatriens hjemmeside på følgende adresse: https://www.efond.dk

Man vil kunne søge midler under 2. runde fra tirsdag den 23. juli 2019.

Ansøgningsfristen er tirsdag den 3. september 2019 kl. 12.00. Ansøgere kan forvente svar ultimo november/primo december 2019.
OBS! Alle projektansøgninger, som søger midler i Psykiatriens Forskningsfond, skal indhente et samtykke fra den afdelingsledelse, hvor projektet skal have tilknytning til, og uploade det underskrevne samtykke i e-fonds systemet sammen med ansøgningen. Samtykkeblanketten kan hentes her.

Alle ansøgere, der har fået tilsagn om bevilling fra fonden, skal deltage i et opstartsmøde, som arrangeres af Administration i Vejle.

Hvad kan der søges støtte til?
Psykiatriens Forskningsfond støtter aktiviteter i tilknytning til konkrete, afgrænsede forskningsprojekter/ansættelser, herunder: Mindre driftsudgifter til prægraduatprojekter (lønnen søges hos SDU), præ-ph.d.-projekt, forskeransættelser herunder postdocprojekt og -forløb samt andre seniorforskningsprojekter.

OBS! Desuden er det nu muligt at præ-ph.d.-projekter ansøger om op til 2 måneders løn: én måned til protokolskrivning og én måned til artikelskrivning.

Psykiatriens Forskningsfond støtter ph.d.-projekter og projekter under forskeransættelser/-forløb (tidligere postdoc-forløb) efter faste modeller, som ansøgeren skal bruge for at udregne det beløb, der kan ansøges om. Der skal gøres opmærksom på, at modellerne for disse ansættelser er blevet revideret siden sidste uddelingsrunde, så de nu er i overensstemmelse med regionens regler og krav. Den nye Model for ph.d.-ansættelse og Model for forsker-ansættelse kan hentes her. Det er vigtigt, at ansøgeren sætter sig i reglerne i god tid, da ansøgninger under disse ansættelser ofte skal indeholde forud udarbejdede og signerede dokumenter.

Du skal yderlige være opmærksom på følgende forhold:

  • Alle ph.d.-projekter skal som minimum være indsendt til bedømmelse til ph.d.-skolen (SDU), inden ansøgningen sendes til Psykiatriens Forskningsfond.  Dokumentationen for indsendelse eller godkendelse fra SDU uploades i ansøgningen.

Ansøges der om et ph.d.- projekt, som gennemføres i løbet af flere end de 3år (og kombineres med klinisk praksis), skal der også vedlægges følgende:

  • I ansøgningen skal der gives faglig/metodemæssig begrundelse for den længere periode.
  • Hvis ansøgeren til et ph.d.-projekt er en yngre læge som vil kombinere ph.d.- forløbet med speciallægeuddannelsen, skal der indsendes en godkendt plan for hele uddannelsesforløbet og den planlagte kliniske funktion. Den godkendte plan for hele forløbet underskrevet af relevante afdelingsledelser uploades i ansøgningen.

Midlerne kan anvendes til:

  • VIP-løn, herunder frikøb, løn og stipendier i forbindelse med de øverst nævnte projekter/ansættelser, eller korte frikøbsperioder af Psykiatriens ansatte forskere til bearbejdelse af eksisterende materiale med henblik på publikation. Bemærk: Der kan ikke ansøges om midler til statistisk bistand, da der kan rekvireres en statistiker i Netværkssekretariatet.
  • TAP-løn, herunder fx sekretær bistand, kliniske tjenesteydelser, konsulenthonorar.      
  • Driftsudgifter, herunder fx vederlag til forsøgspersoner, dækning af udgifter i forbindelse med inddragelse af patienter og pårørendes (kørsel, o.l.)., serviceydelser og mindre apparatur.

For mere information:


 


Siden er sidst opdateret 5-7-2019Psykiatrien i Region Syddanmark | Lille Grundet Hulvej 25, bygning P | 7100 Vejle | Kontakt