Gå til indhold
FORSIDEN | FOR ANSATTE | LÆS OP | REN TEKST | PRINT | SITEMAP |

Psykiatrien i Region SyddanmarkTil forsiden

Brug af forskningsmidler

I kølvandet på en rapport, som revisionsfirmaet Deloitte har lavet om brugen af forskningsmidler i psykiatrisygehuset og de øvrige sygehuse i Region Syddanmark, sættes der nu fokus på korrekt styring af udgifter og bilag. Det gælder både for de enkelte medarbejdere og for de budgetansvarliges vedkommende.

I rapporten konstaterer Deloitte, at der ikke er sket misbrug af forskningsmidler, men at der er områder, hvor der er behov for at stramme op.  Derfor indskærpes det, at psykiatrisygehuset – herunder også forskerne - fremover sikrer korrekt dokumentation i forhold til Region Syddanmarks gældende retningslinjer på regnskabsområdet.

Skærpelsen omfatter især følgende områder:

IT-udstyr
Regionens indkøbsaftaler skal anvendes. Især på IT-området er der i flere tilfælde sket indkøb udenom indkøbsaftalerne uden forudgående aftale med Regionens IT-afdeling. Det skal derfor indskærpes, at regionens indkøbsaftaler skal efterleves. Afvigelse fra anvendelse af indkøbsaftalen i forhold til indkøb af IT-udstyr kan kun ske efter forudgående aftale med Regionens IT-afdeling. Dokumentation for aftalen skal foreligge skriftligt og vedhæftes godkendelsen af den pågældende faktura. Betaling af fakturaen kan kun ske såfremt dokumentationen foreligger.
For SDU-ansatte gælder dog, at de også kan benytte sig af SDUs indkøbsaftale.
Det skal samtidig tydeliggøres, at IT-udstyr, indkøbt for forskningsmidler, tilhører sygehuset.  

Gavekort
Deloitte har præciseret, at modtagere af gavekort fra sygehuset er skattepligtig af værdien. Det betyder, at modtagere af gavekort skal opgive deres CPR-nummer, således at værdien kan indberettes til SKAT. Afdelingerne skal give HR-løn besked herom i hvert enkelt tilfælde.
Afdelingerne og de forskningsansvarlige kan med fordel erstatte gavekort med tingsgaver. 

Bilag – bl.a. repræsentationsbilag
På alle bilag skal der oplyses om formålet med udgiften. Vedrørende repræsentationsudgifter på sygehuset skal der udover oplysning om formål også oplyses om navne og tilhørsforhold på deltagerne (kan skrives med tekst i Prisme). Oplysningerne er en forudsætning for, at repræsentationsbilag kan godkendes til betaling i afdelingerne.

Honorering af familiemedlemmer
Ansættelse af familiemedlemmer i forskningsprojekter kan som udgangspunkt ikke lade sig gøre. I helt særlige tilfælde kan afvigelse forekomme, men det kræver særskilt forklaring og godkendelse af sygehusledelsen.

 

I forlængelse af udarbejdelsen af rapporten fra Deloitte er der indført et nyt IT-system til styring af forskningsprojekter i psykiatrisygehuset. Systemet gør det nemmere at udføre den kontrol, der skal laves med forskningsprojekterne.

På baggrund af rapporten fra Deloitte er der i hele Region Syddanmark – herunder også i psykiatrisygehuset – iværksat en kampagne, der skal skærpe opmærksomheden på korrekt håndtering af forskningsmidlerne.

 


Siden er sidst opdateret 23-3-2018Psykiatrien i Region Syddanmark | Lille Grundet Hulvej 25, bygning P | 7100 Vejle | Kontakt