Skip til primært indhold

Om afdelingen

Afdelingen behandler børn og unge i alderen 0-19 år og består af 1 ambulatorium samt 1 dag- og døgnafsnit i Esbjerg med specialiserede teams. Oversigt over ledelsen, organisationsdiagram og kontaktinfo til eksterne samarbejdspartnere.

Ledelsen Børne- og Ungdomspsykiatri Sydjylland

Louise Schwartz

Afdelingschef


23 64 21 43

Tanja Wind Kenne

Chefsygeplejerske


24 60 31 29

Specialistrådgivning til praktiserende læger

Specialistrådgivning


99 44 65 60

Mere information:
Specialistrådgivning til praktiserende læger, der kan kontakte en speciallæge i psykiatri.

Alle afdelinger i Børne- og Ungdomspsykiatrien står til rådighed for specialistrådgivning på hverdage fra kl. 8:00 til 15:30.

Organisation

Afdelingen består af:

  • Børne- og Ungdomspsykiatrisk Ambulatorium (0-19 år)

  • Børne- og Ungdomspsykiatrisk Dag- og Døgnafsnit (6-19 år)

Se organisationsdiagram for Børne- og Ungdomspsykiatri Sydjylland.

Kontakt for myndigheder

Afdelingens EAN-numre:

  • Sekretariat Esbjerg: 5798 0025 70113
  • Dag-/døgnafsnit Esbjerg: 5798 0025 74586
  • Ambulatoriet Esbjerg: 5798 0025 74593

Afdelingens CVR-nr.: 29 19 09 09

Mail: Sikker e-mail for samarbejdspartnere.

Dagbehandling

Børn i alderen 4-13 år kan blive "dagsindlagt", således at de møder ind i afdelingen hver morgen kl. 08.00 og går hjem kl. 15.00.

Afdelingerne har tilknyttet en skole, så alle skolepligtige børn og unge kan få undervisning svarende til passende niveau. Der tages altid udgangspunkt i patienten og undervisning aftales i samarbejde med patient og pårørende.

Døgnbehandling

Hvis du har behov for nærmere undersøgelse, vurdering og behandling, eller der sker akut forværring af din psykiske sygdom, kan indlæggelse blive nødvendig.

Børne- og Ungdomspsykiatri Sydjylland har to sengeafsnit placeret i henholdsvis Aabenraa og Esbjerg.

Unge i alderen 14-19 år med alvorlig psykisk lidelse kan henvises til indlæggelse via Ungdomspsykiatrisk Ambulatorium, egen læge eller vagtlæge.

APPFWU02V