Skip til primært indhold

Om afdelingen

Afdelingen behandler børn og unge 0-17 år med forskellige psykiatriske diagnoser, og består af 2 ambulatorier samt 1 dag- og døgnafsnit i Odense.

Kontakt

Børne- og Ungdomspsykiatri Odense

J.B. Winsløws Vej 16, indgang 230, 5000 Odense C


99 44 86 00

Mere information:
Åbningstider:
Mandag-torsdag kl. 8:00–16:00 og
Fredag kl. 8:00–14:30

Telefontid:
Mandag-torsdag kl. 8:00-14:30 og
Fredag kl. 8:00–12:00

Medicinbestilling

Medicinbestilling

OBS: Husk at opgive barnets eller den unges CPR nummer, navn på medicinpræparat samt dosis.


Ledelsen

Tanja Wind Kenne

Chefsygeplejerske


99 44 62 00

Trine Zier Bro

Chefsygeplejerske


24 94 68 01

Spørgeskema før første besøg

Som forberedelse til jeres første besøg i børne- og ungdomspsykiatrien vil vi gerne bede jer udfylde nedenstående spørgeskema, der omhandler familieforhold, opvækst og adfærd. Til børn og unge i alderen 11-16 år er der et selvrapporteringsskema, og pædagoger og lærere bedes også udfylde et spørgeskema.

Forældrespørgeskema

Forældre bedes besvare det spørgeskema, der passer til jeres barns alder:

Barn eller ung 11-16 år spørgeskema

Børn og unge i alderen 11 til 16 år bedes udfylde et selvrapporteringsskema.

Pædagog- og lærerspørgeskema

I forbindelse med en henvisning til børne- og ungdomspsykiatrien kan du som pædagog eller lærer hjælpe med at afdække barnets eller den unges funktion og adfærd i institutionen eller skolen.

Pædagog eller lærer bedes besvare det spørgeskema, der passer til barnets eller den unges alder:

Specialistrådgivning til praktiserende læger

Specialistrådgivning Børne- og Ungdomspsykiatri Syddanmark


99 44 86 26

Mere information:
Specialistrådgivning til praktiserende læger, der kan kontakte en speciallæge i psykiatri.

Alle afdelinger i Børne- og Ungdomspsykiatrien står til rådighed for specialistrådgivning på hverdage fra kl. 8:00 til 15:30.

Kontakt for myndigheder

Afdelingens EAN-nr.: 579 800 256 9704

Afdelingens CVR-nr.: 29 19 09 09

Mail: Sikker e-mail for samarbejdspartnere.

Afdelingskoder og lokationsnumre for henvisning

Børne- og ungdomspsykiatrisk ambulatorium i Odense

Afdelingskode: 4202359

Lokationsnummer: 5790000184729


Børne- og ungdomspsykiatrisk døgnafsnit i Odense

Afdelingskode: 4202350

Lokationsnummer: 5790000184712


APPFWU02V