Skip til primært indhold

Om afdelingen

Afdelingen behandler børn og unge 0-17 år med forskellige psykiatriske diagnoser, og består af 2 ambulatorier samt 1 dag- og døgnafsnit i Odense.

Ledelsen

Lene Granhøj

Chefsygeplejerske


99 44 86 04

Tanja Wind Kenne

Chefsygeplejerske


99 44 62 00

Maja Sidelmann Basnov

Cheflæge


99 44 86 04

Medicinbestilling

Medicinbestilling

OBS: Husk at opgive barnets/den unges CPR nummer, navn på medicinpræparat samt dosis.


Spørgeskema før første besøg

Som forberedelse til jeres første besøg i børne- og ungdomspsykiatrien vil vi gerne bede jer udfylde nedenstående spørgeskema, der omhandler familieforhold, opvækst og adfærd. Til børn og unge i alderen 11-16 år er der et selvrapporteringsskema, og pædagoger og lærere bedes også udfylde et spørgeskema.

Forældrespørgeskema

Forældre bedes besvare det spørgeskema, der passer til jeres barns alder:

Barn eller ung 11-16 år spørgeskema

Børn og unge i alderen 11 til 16 år bedes udfylde et selvrapporteringsskema.

Pædagog- og lærerspørgeskema

I forbindelse med en henvisning til børne- og ungdomspsykiatrien kan du som pædagog eller lærer hjælpe med at afdække barnets eller den unges funktion og adfærd i institutionen eller skolen.

Pædagog eller lærer bedes besvare det spørgeskema, der passer til barnets eller den unges alder:

Specialistrådgivning til praktiserende læger

Specialistrådgivning Børne- og Ungdomspsykiatri Syddanmark


99 44 86 26

Mere information:
Specialistrådgivning til praktiserende læger, der kan kontakte en speciallæge i psykiatri.

Alle afdelinger i Børne- og Ungdomspsykiatrien står til rådighed for specialistrådgivning på hverdage fra kl. 8:00 til 15:30.

Kontakt for myndigheder

Afdelingens EAN-nr.: 579 800 256 9704

Afdelingens CVR-nr.: 29 19 09 09

Mail: Sikker e-mail for samarbejdspartnere.

APPFWU01V