Skip til primært indhold

Administration og Sygehusledelse

Administration og Sygehusledelse for Psykiatrien i Region Syddanmark er samlet ved Sygehus Lillebælt i Vejle.

Kontakt

Administration og Sygehusledelse

Lille Grundet Hulvej 25, bygning P, 7100 Vejle


99 44 48 00 Skriv sikkert til afdelingen via borger.dk med MitID eller NemID

Sygehusledelsen

Charlotte Rosenkrantz Josefsen

Administrerende sygehusdirektør


99 44 48 01 Skriv sikkert via borger.dk med MitID eller NemID

Anders Meinert Pedersen

Lægefaglig direktør


99 44 48 02 Skriv sikkert via borger.dk med MitID eller NemID

Jens Egon Hansen

Sygeplejefaglig direktør (konstitueret)


99 44 48 03 Skriv sikkert via borger.dk med MitID eller NemID

Administrationen

Administrationen er organiseret i 5 funktioner og 1 stab, Direktionssekretariatet. 

Direktionssekretariatet

Mette Bess Nielsen

Sekretær for den administrende sygehusdirektør


92 43 38 42

Anne-Mette Hoppe

Sekretær for den lægefaglige direktør


99 44 48 87

Chalotte Dreyer Mathiasen

Sekretær for den sygeplejefaglige direktør


24 79 53 65

Administrationschef

Berit Matzen

Administrationschef


99 44 49 01

Sekretariat og Kommunikation

Løser flg. opgaver:

 • Betjening af sygehusledelsen og sekretariatsfunktion for diverse interne udvalg
 • Aktindsigter og klagesager
 • Pressekontakt
 • Intern kommunikation inkl. medarbejderbladet PS!
 • Sociale medier
 • Drift og udvikling af hjemmesider og intranet

Kontakt

John Zola

Sekretariats- og Kommunikationschef


99 44 48 85

Klinisk IT

Løser flg. opgaver:

 • Support til de kliniske afdelinger i psykiatrisygehuset
 • IT-projekter
 • Digitale løsninger
 • Undervisning i kliniske IT systemer
 • Samarbejde med Regional IT samt de øvrige sygehuse i regionen

Kontakt

Flemming Sloth Lauemøller

IT-chef


99 44 49 21

HR

Løser flg. opgaver:

 • Personalejuridisk bistand
 • Løn
 • Forhandling
 • Arbejdsmiljø
 • Uddannelse og kurser
 • Ledersparring
 • Rekruttering
 • Koordinering af studerende og elever

Ny HR-chef pr. 1. februar 2022. Administrationschefen er konstitueret i jobbet.

Kvalitet og Sikkerhed

Kvalitet og Sikkerhed løser bl.a. disse opgaver:

 • Arbejdsmiljø
 • Dataanalyser ud fra patientdata
 • Forbedringsarbejde
 • Patientsikkerhed, analyse af utilsigtede hændelser, patientsikkerhedsrunder
 • Hygiejne
 • Nedbringelse af tvang, blandt andet læringspanel, Safewards, konsulentbistand
 • Psykiatriens Medicinrådgivning
 • Kvalitetssikring og monitorering af kvalitetsmål
 • Forum for kvalitetskoordinatorer og Kvalitetssikringsrådet
 • Registrering i PAS, kvalitet af og indhold i patientregistreringer.

Kontakt

Nicoline Bruun Boye Sørensen

Kvalitets- og Sikkerhedschef


20 27 52 02

Økonomi og Planlægning

Løser flg. opgaver:

 • Økonomi og regnskab
 • Kvalitet og patientsikkerhed
 • Driftsplanlægning og samarbejde med kommunerne
 • Kvalitet af og indhold i patientregistreringer

Kontakt

Heidi Hougaard

Økonomi- og Planlægningschef


99 44 49 13
APPFWU02V