Skip til primært indhold

Administrationen

Administration for psykiatrisygehuset består af 5 funktioner og et direktionssekretariat.

Kontakt

Administrationen

Lille Grundet Hulvej 25, bygning P, 7100 Vejle


99 44 48 00

Mere information:

Åbningstider:
Mandag - fredag kl. 8-15:30

Administrationen

Administrationen er organiseret i 5 funktioner og 1 stab, Direktionssekretariatet. 

Psykiatrisygehusets direktion, sygehusledelsen har til huse på samme adresse som Administrationen.

Sygehusledelsen - direktionen

Præsentation af psykiatrisygehusets direktion, der består af 3 direktører.

Direktionssekretariatet

Mette Bess Nielsen

Sekretær for den administrende sygehusdirektør


92 43 38 42

Administrationschef

Berit Matzen

Administrationschef


99 44 49 01

Sekretariat og Kommunikation

Løser flg. opgaver:

 • Betjening af sygehusledelsen og sekretariatsfunktion for diverse interne udvalg
 • Aktindsigter og klagesager
 • Pressekontakt
 • Intern kommunikation inkl. medarbejderbladet PS!
 • Sociale medier
 • Drift og udvikling af hjemmesider og intranet

Kontakt

John Zola

Sekretariats- og Kommunikationschef


99 44 48 85

Klinisk IT

Løser flg. opgaver:

 • Support til de kliniske afdelinger i psykiatrisygehuset
 • IT-projekter
 • Digitale løsninger
 • Undervisning i kliniske IT systemer
 • Samarbejde med Regional IT samt de øvrige sygehuse i regionen

Kontakt

Flemming Sloth Lauemøller

IT-chef


99 44 49 21

HR

Løser flg. opgaver:

 • Personalejuridisk bistand
 • Løn
 • Forhandling
 • Uddannelse og kurser
 • Ledersparring
 • Rekruttering
 • Koordinering af studerende og elever.

Kontakt

Mads Frederik Skjoldborg Medelbye

HR chef


20 20 48 47

Kvalitet og Sikkerhed

Kvalitet og Sikkerhed løser bl.a. disse opgaver:

 • Arbejdsmiljø
 • Dataanalyser ud fra patientdata
 • Forbedringsarbejde
 • Patientsikkerhed, analyse af utilsigtede hændelser, patientsikkerhedsrunder
 • Hygiejne
 • Nedbringelse af tvang, blandt andet læringspanel, Safewards, konsulentbistand
 • Psykiatriens Medicinrådgivning
 • Kvalitetssikring og monitorering af kvalitetsmål
 • Forum for kvalitetskoordinatorer og Kvalitetssikringsrådet
 • Registrering i PAS, kvalitet af og indhold i patientregistreringer.

Kontakt

Nicoline Bruun Boye Sørensen

Kvalitets- og Sikkerhedschef


20 27 52 02

Økonomi og Planlægning

Løser flg. opgaver:

 • Økonomi og regnskab
 • Kvalitet og patientsikkerhed
 • Driftsplanlægning og samarbejde med kommunerne
 • Kvalitet af og indhold i patientregistreringer

Kontakt

Heidi Hougaard

Økonomi- og Planlægningschef


99 44 49 13
APPFWU01V