Skip til primært indhold

Om Telepsykiatrisk Center

Videosamtaler, internetbehandling, apps og andre digitale løsninger kan styrke mental sundhed, gøre det nemmere at få støtte og behandling. Det giver det enkelte menneske mulighed for at tage vare på eget helbred og skabe bedre sammenhæng i sit eget behandlingsforløb.

Telepsykiatrisk Center

Telepsykiatrisk Center er en del af Psykiatrien i Region Syddanmark. Vi arbejder med udvikling, implementering og forskning i digitale forebyggelses- og behandlingstilbud til mennesker med psykiske lidelser. Vi samarbejder med andre afdelinger, virksomheder og behandlere for at forbedre og udvikle teknologier til mennesker med psykisk sårbarhed.

Vi samarbejder:

 • Har du en idé til en indsats, der kan forbedres med teknologi?
 • Har du et behov, hvor digitale teknologier kan gøre en forskel?
 • Er du behandler eller borger med erfaringer med psykiske lidelser, og har du lyst til at bidrage til udvikling af nye digitale services? 

Vi tilbyder:

 • Vi kan hjælpe med at undersøge behov blandt borgere og behandlere, teknologier på markedet og mulige samarbejdspartnere
 • Vi kan holde workshops med fokus på behov, hvor teknologi kan gøre en forskel
 • Vi kan afdække evidensgrundlag for en teknologibaseret indsats
 • Vi kan tilrettelægge udviklingsforløb, hvor borgere og behandlere samarbejder om udvikling af nye teknologibaserede indsatser 

Vi udvikler og tester:

 • Digital Selvmonitorering via appen Monsenso, laboratorie-miljø, hvor nye teknologier kan testes og afprøves
 • VR-film, der hjælper indlagte patienter med at ændre fokus, så tvangsforanstaltninger kan undgås
 • Effekten af VR-film, som skal støtte patienter med svære spiseforstyrrelser under indkøb af madvarer
 • Kombinering af VR og Biometrik, for at undersøge effekten af kombineret ansigt-til-ansigt samtalebehandling og internetbaseret behandling
 • Interviews, der undersøger, hvordan patienter og behandlere i Region Syddanmark oplever videokonsultationer i psykiatrien
 • Identificering af negative tanker med et spørgeskema, for at forebygge depression 

Kerneopgave og mål i Telepsykiatrisk Center

Vores kerneopgave:

 • Vi arbejder for at fremme mental sundhed og sikre, at mennesker med psykiske lidelser gennem brug af digital teknologi får støtte og behandling som hjælper dem til at leve et godt liv. 

Vores mål:

 • Vi arbejder for en psykiatri med effektive digitale tilbud til alle borgere. Tilbud, der kan bruges når og hvor det passer den enkelte. Vi arbejder for en psykiatri, hvor digitale løsninger understøtter forebyggelse, behandling og recovery. Vi arbejder også for en psykiatri, der involverer borgere og behandlere i udvikling af teknologibaserede tilbud og udbreder de teknologier, der har vist, at de virker.
APPFWU02V