Skip til primært indhold

Lokalpsykiatri Tønder

Lokalpsykiatri Tønder yder ambulant, psykiatrisk behandling og består af 2 teams. Lokalpsykiatriernes formål er, at de fleste voksne med en psykisk sygdom kan få behandling ambulant - i lokalpsykiatrien eller hjemme hos sig selv.

Lokalpsykiatri Tønder

Carstensgade 6-10, 6270 Tønder


99 44 60 10

Mere information:

Åbningstider:
Mandag-torsdag: kl. 8-15:30
Fredag kl. 8-15

Tilbud i Tønder:

  • Alment behandlingstilbud
  • Opsøgende psykoseteam

 

I samme hus som lokalpsykiatrien finder du:


OPUS - et tilbud til patienter med nydiagnosticeret skizofreni
OPUS er et tværfagligt ambulant psykiatrisk behandlingsteam, der tilbyder et 3-årigt intensivt, specialiseret behandlingsforløb til patienter med nydiagnosticeret skizofreni, hvor diagnosen er stillet inden patienten fylder 30 år.

OPUS modtager patienter fra de fire sønderjyske kommuner: Haderslev, Sønderborg, Tønder og Aabenraa.

Patientsamtaler kan finde sted i alle de fire sønderjyske lokalpsykiatrier. Eller som hjemmebesøg eller videokonsultationer.

OPUS Aabenraa

Team for patienter med nydiagnosticeret skizofreni


99 44 61 00
Lokalpsykiatri Tønder, Carstensgade

Lokalpsykiatri Tønder

APPFWU02V