Skip til primært indhold

Møde d. 4. oktober 2022 i Patient- og Pårørenderådet Psykiatrisk Afdeling Odense

Mødet behandlede emnerne jævnfør dagsorden

Mødeinfo

Tidspunkt: 04.10.2022

Sted: Psykiatrisk Afdeling Odense, J.B. Winsløws Vej 18, 5000 Odense C.

Deltagere og afbud

Deltagere: Jutta Sørensen, Karin Byrsting, Lisbeth Dorch Nielsen, Anne Sigsgaard, Rikke Sveistrup, Julie Krumborg, Mette Marensgaard, Anette Thorup

Afbud fra: Sonja Rasmussen, Thora Larsen (orlov), Rie Hyseni, Helle Sibbersen, Vibeke Nielsen, Lene Granløkke

Referat

Ordstyrer. Jutta

Referent. Anette

Velkommen til nyt medlem i rådet, Julie Krumborg.

Pårørendepeer Kirsten Ovesen
Kirsten fortalte om sit arbejde og erfaringerne hermed gennem det seneste år. Kirsten tilbyder samtaler til indlagte patienters pårørende. Samtalerne er fra den pårørendes perspektiv og Kirsten kender ikke patienten, dennes diagnose og har ej heller adgang til eller dokumenterer noget i journaler. Tilbagemeldingerne er stor glæde og taknemmelighed fra de pårørende, som føler, at de bliver hjulpet godt videre. 

Mette fortalte om sin baggrund for deltagelse i rådet 
Rikke fortæller næste gang.

Opsamling fra sidst - festival
Stor opbakning til festival fra LMU. Mette er tovholder for den nedsatte arbejdsgruppe, der arbejder videre med idéen.

Orientering om udvikling i forhold til reduktion af tvang og kommende initiativer
Rikke orienterer om, at der har været mange henvendelser i PAM og mange tvangsindlæggelser hen over denne sommer. Afdelingsledelsen taler med ledelser fra bosteder, som har mange tvangsindlæggelser i forhold til, hvordan vi kan gøre det bedre. Vi arbejder ud fra Psykiatriloven i afdelingen og bostederne arbejder efter Serviceloven. 

Nyt OUH
Lisbeth, Thora, Vibeke og afdelingsledelsen deltog som inviterede ved første spadestik til Psykiatrien under Nyt OUH. Det var en varm, men god dag i det opstillede telt og med taler fra bygherre og politikere.

Pressestrategi
- Vi har fået tilknyttet fast presserådgiver fra Kommunikationsafdelingen, som kan bruges i sammenhænge både internt og eksternt.
- Spirekonsulent Liv har søgt efter blomsterfrø og har modtaget virkelig mange.
- Fokus lige nu på ændringer, så patienter fra de fylder 18 år skal tilknyttes voksenpsykiatrien i stedet for som nu børne- og ungdomspsykiatrien indtil 20 år.
- I Lokalpsykiatrien ændres Team APT og OPT til 3 FACT-teams. Heri ligger en mere fleksibel behandling, hvor man på daglig basis koncentrerer sig om de 20 patienter, der har det psykisk dårligst, og med en intern vagtordning med mulighed for hyppigere besøg hos patienten/samtaler i huset. Der vil således være flere behandlere/faggrupper tilknyttet den enkelte patient i den periode, hvor patienten har det værst. Der er et særligt fokus på nyindvisiterede patienter og nyudskrevne patienter. Der er gode erfaringer med FACT-teams fra bl.a. København, hvorfra der er modtaget erfaringer og inspiration.

Udkast til ny forskningsstrategi
Rådet synes, at det er godt med mere inddragelse af patienter og pårørende. Afdelingsledelsen har indsendt deres høringssvar, hvor der bl.a. ønskes, at der dedikeres midler til fastansættelse af forskere - ud over professorer og lektorer, således at ansættelsen ikke ophører med udløb af specifikt projekts udløb, men at de kan fortsætte i andre projekter.

Nyt fra rådet til intranet
Der skrives til nyhedsrubrikken om pårørendepeer Kirsten Ovesens indlæg på mødet i dag.

Evt. 
Jutta stopper efter 4 år i rådet efter næste møde i december. Vi skal således have ny formand. Jutta tilbyder at deltage ved kommende festival, hvis dette ønskes. Hun er uddannet Qigong instruktør. 

APPFWU01V