Skip til primært indhold

Møde d. 4. oktober 2022 i Patient- og Pårørenderådet Psykiatrisk Afdeling Odense

Mødet behandlede emnerne jævnfør dagsorden

Mødeinfo

Tidspunkt: 06.12.2022

Sted: Psykiatrisk Afdeling Odense, J.B. Winsløws Vej 18, 5000 Odense C.

Deltagere og afbud

Deltagere: Jutta Sørensen, Rikke Sveistrup, Sonja Rasmussen, Karin Byrsting, Anne Sigsgaard, Lisbeth D. Nielsen, Vibeke Nielsen, Lene Granløkke, Julie Krumborg, Anette Thorup

Afbud fra: Thora Larsen (orlov), Mette Marensgaard, Helle Sibbersen, Rie Hyseni

Referat

Ordstyrer. Jutta

Referent. Anette

Rikke fortalte om sin baggrund for deltagelse i rådet.
Julie fortæller næste gang. 

Opsamling fra sidst 
Intet.

Festival - status fra arbejdsgruppen v/Sonja
Arbejdsgruppen havde første møde i går og mødes igen lige før jul. Her besluttes bl.a. dato for festival,
formentlig primo september 2023. Herudover blev arbejdet med forskellige planer om at festivalen
skal ligge tæt på afdelingen, være gratis og med musik, foodtruck og alkoholfri drinks. Festivalen foregår i tidsrummet kl. 15-21 og bliver alkoholfri samt med tilmelding af patienter samt én pårørende pr.
patient, armbånd udleveres.

Orientering om udvikling i forhold til reduktion af tvang og kommende initiativer
Siden seneste møde har der været færre fikseringer og en nedgang i tvangsindlæggelser, en del heraf
foregår i somatikken. Det ser således bedre ud end for 4 mdr. siden, hvor sommeren var præget af
mange indlæggelser og tvangstal var højere. Der er svingninger hen over året og rådet drøftede fikseringer, herunder hvorfor, hvornår og hvordan samt hvilke alternativer, der bruges

Nyt OUH
Processen kører, intet nyt siden sidst.

Pressestrategi
Liv Krautwald er blevet interviewet til en artikel i "Sund i Syd".

Nyt fra rådet til intranet
Anette skriver om Lisbeths deltagelse ved Psykiatrifondens #StemPsyk kampagne i forbindelse med
folketingsvalget.

2 ledige pladser i rådet til hhv. patient- og pårørenderepræsentant
Vi har ikke flere på venteliste. Evt. kan rådsmedlem deltage kort på hhv. patient- og pårørende psykoedukationskursus for at fortælle om rådet. Anne og Sonja tager datoer med til næste møde, hvor punktet sættes på igen. Julie og Lene deltager gerne, hvis muligt.

Valg af ny formand
Lisbeth er valgt som ny formand for rådet.

Tak til Jutta
Jutta har været medlem af rådet siden 2018, senest som formand og fratræder i dag. Stor tak for indsatsen gennem årene.

Evt. 
Vibeke stopper i rådet efter næste møde pga. flytning.
Input til evt. oplægsholdere på kommende rådsmøder:
 o Kunstprojektgruppe i samarbejde med kunstner (Sonja)
 o Projektgruppe for unge kvinder med angstproblematikker ved Tekstilværkstedet (Jutta)
 o Naturgruppen i Lokalpsykiatrien (Anne)
 o Beroligende metoder ved ergoterapeut (Sonja)
Hilsen fra Thora, der har orlov fra rådet pga. uddannelse ved UCLA.

APPFWU02V