Skip til primært indhold

Møde d. 7. juni 2022 i Patient- og Pårørenderådet Psykiatrisk Afdeling Odense

Mødet behandlede emnerne jævnfør dagsorden

Mødeinfo

Tidspunkt: 07.06.2022

Sted: Psykiatrisk Afdeling Odense, J.B. Winsløws Vej 18, 5000 Odense C.

Deltagere og afbud

Deltagere: Jutta Sørensen, Sonja Rasmussen, Karin Byrsting, Mette Marensgaard, Kathe Elkjær, Lisbeth Dorch Nielsen, Thora Larsen, Lene Granløkke, Anette Thorup

Afbud fra: Helle Sibbersen, Anne Sigsgaard, Rie Hyseni, Vibeke Nielsen, Rikke Sveistrup, Julie Krumborg

Referat

Ordstyrer. Jutta

Referent. Anette

Orientering ved repræsentant for byggeholdet ved Nyt OUH psykiatrien, Gert Frost 
Gert orienterede om processen fra projekt- og opstartsfasen og gennemgik plan- og områdetegninger for psykiatrien, især med fokus på forholdene for patienter og pårørende (sengestue, opholdsrum inde og ude, haver, aktivitetsrum m.m.).

Velkommen til nyt medlem i rådet, Lene Granløkke 

Karin fortalte om sin baggrund for deltagelse i rådet 
Mette fortæller næste gang.

Opsamling fra sidst - invitation til rådsmøde mhp. at fortælle om arbejdet
Pårørendepeer Kirsten Ovesen og spirekonsulent Liv Krautwald inviteres til at fortælle om deres arbejde på et rådsmøde.

Orientering om udvikling i forhold til reduktion af tvang og kommende initiativer
Sonja gennemgår afdelingens tvangstal; der er konstant fokus på nedbringelse af tvang i samarbejde med bl.a. Lokalpsykiatrien. Næste gang gennemgås tvang med fokus på antal gentagelser pr. patient versus nye. 

Pressestrategi
Kommunikationsafdelingen har interviewet spirekonsulent Liv Krautwald.

Tilbagemelding vedr. deltagelse i peer- og pårørendepeer workshop arr. af Telepsykiatrien
Thora deltog i workshoppen sammen med deltagere fra medlemmer af øvrige Patient- og pårørenderåd, personaler fra bl.a. Retspsykiatrien, PsykInfo og Telepsykiatrien.
Anette følger op med Telepsykiatrien mhp. samlet tilbagemelding fra dagen og hvad der skal ske derefter.

Input til sygehusets forskningsstrategi jf. bilag
Drøftes i rådet med følgende forslag til forskningsområder:
a) Temaer:
- Sundhed for psykisk syge - somatik koblet på psykiatri. Obs. på samme muligheder som andre ved samtidig somatisk sygdom.
- Konsekvensen af medicinsk behandling, herunder langtidsbivirkninger.
- Forskning i andre behandlingsformer end medicinske, herunder hvordan livsstil påvirker (motion, kost, meningsfulde aktiviteter m.m.).
- Opsporing af psykisk sygdom ved tidlig indsats, evt. via oplysningskampagne.
- Forske ikke kun i patienterne, men også i egen organisation, altså det systemiske omkring patienten.

b) Sikring i at der forskes i temaer, som gavner den daglige patientbehandling og pårørendeinddragelse:
- Det er vigtigt, at der afsættes økonomi til at implementere resultaterne af forskningen i det kliniske arbejde.

Dyrkningsaktiviteter
Afdelingen har ansat spirekonsulent Liv Krautwald. Hun tager sig af meningsfulde aktiviteter i afdelingen, hvor patienter opfordres til at deltage efter ønske - og på sigt også inddragelse af frivillige. Arbejdet er tænkt med ind i afdelingen, når vi flytter til Nyt OUH, hvor der også er søgt økonomiske midler til køb af drivhus. I øjeblikket foregår der arbejde med at samle aktivitetsredskaber til ét sted i afdelingen, der oprettes ”vild med vilje” haver, blomsterbede (hvor der kan plukkes til buketter) og et spireafsnit, hvor man forspirer til resten af afdelingen mhp. udplantning.

Nyt fra rådet til intranet
Ikke noget lige p.t.

Kathe stopper i rådet
Tak for arbejdet og værdifulde input.

Evt.
Kathe foreslår, at pårørende kan mødes i afdelingen helt uforpligtende f.eks. en gang om måneden og evt. med frivillige (Kathe stiller gerne op) mhp. at kunne udveksle erfaringer med andre pårørende.

Mødekadence
Det blev besluttet at fastholde næste møde den 02.08 og mødekadencen med 1. tirsdag i februar, april, juni, august, oktober, december fastholdes.

APPFWU02V