Skip til primært indhold

Lokalpsykiatri Haderslev

Lokalpsykiatri Haderslev yder ambulant, psykiatrisk behandling og består af 3 teams. Lokalpsykiatriernes formål er, at de fleste voksne med en psykisk sygdom kan få behandling ambulant - i lokalpsykiatrien eller hjemme hos sig selv.

Lokalpsykiatri Haderslev

Clausensvej 25, 6100 Haderslev


99 44 59 10

Mere information:

Åbningstider:
Mandag-torsdag: kl. 8-15:30
Fredag kl. 8-15

Tilbud i Haderslev:

  • Alment behandlingstilbud
  • Opsøgende behandlingstilbud til psykotiske
  • Behandlingstilbud til personlighedsforstyrrede (DAT)

OPUS - et tilbud til patienter med nydiagnosticeret skizofreni

OPUS er et tværfagligt ambulant psykiatrisk behandlingsteam, der tilbyder et 3-årigt intensivt, specialiseret behandlingsforløb til patienter med nydiagnosticeret skizofreni, hvor diagnosen er stillet inden patienten fylder 30 år.

OPUS modtager patienter fra de fire sønderjyske kommuner:

  • Haderslev
  • Sønderborg
  • Tønder
  • Aabenraa

Patientsamtaler kan finde sted i alle de fire sønderjyske lokalpsykiatrier, som hjemmebesøg eller som videokonsultation.

OPUS Aabenraa

Team for patienter med nydiagnosticeret skizofreni


99 44 61 00
Lokalpsykiatri Haderslev, Clausensvej

Lokalpsykiatri Haderslev

APPFWU01V